Byhøjskole i Roskilde – til stor inspiration

For nylig tilbragte min kone og jeg en uge på højskole i vor egen by. Det blev en stor oplevelse. Byhøjskolen foregik på Lokalcentret Astersvej i Roskilde. Den professionelle ledelse blev varetaget af tidligere centerleder for Lokalcenter Æblehaven, Johan Funch, Ishøj. Der deltog ca. 100 mennesker – fortrinsvis seniorer, heraf mange frivillige medarbejdere. Programmet havde det gennemgående tema ”Udstødte Grupper”, og det handlede om hjemløse, alkoholikere, ufrivilligt prostituerede, indsatte i vore fængsler og indvandrerkvinder med muslimsk baggrund. Alle temaerne havde baggrund i vor hverdag som borgere i et samfund, der er præget af opbrud fra hidtidige normer. Men også et behov for stillingtagen til de mennesker, som bor i vort land – men let kan føle sig udstødt, fordi de er anderledes end flertallet af os almindelige danskere. Alle indledere var yderst velkvalificerede og dybt engagerede mennesker. Niveauet var passende, så vil alle kunne følge med. Og der var rig lejlighed til at stille spørgsmål og drøfte de samfundsrelevante emner, som var rejst af indlederne. Vi gik alle hjem med værdifulde indtryk og et meget nuanceret billede af de mennesker, der bor her i Danmark, men som har en anden baggrund og livsopfattelse end flertallet. Aftenerne var fyldt ud med musik og sang af meget høj kvalitet – men også med hensyntagen til deltagerkredsens alder og kulturelle baggrund. Sammensætningen af både professionelle og dygtige amatører tilgodeså vist alle rimelige ønsker. Hele dagsprogrammet omfattede i øvrigt mange fællessange fra vor dejlige sangskat i Højskolesangbogen. Også behovet for mad og drikke blev tilgodeset på allerbedste måde. Det var således velfortjent, at arrangørerne fik megen ros og stor tak af forsamlingen, da vi i forbindelse med afslutningen fredag aften skulle sige farvel – og på gensyn i 2011! Menneskehandel og ufrivillig prostitution – et stort problem i Danmark Personligt blev jeg – og vist de fleste øvrige deltagere – yderst berørt af et indlæg om den menneskehandel og ufrivillige prostitution, der finder sted her i Danmark. Journalist og forfatter Jens Høvsgaard præsenterede her den virkelighed, som var ukendt for de fleste af os. En virkelighed, som er så umenneskelig over for de unge kvinder fra Rumænien og andre lande i Sydøsteuropa, der bliver offer for dette uvæsen. Det skriger mod Himlen. Jens Høvsgaard gjorde bl.a. opmærksom på, at de øvrige nordiske lande allerede har indført en lovgivning mod prostitution, som kan være med til at hindre disse overgreb mod svage mennesker, der opholder sig i deres lande. Men i Danmark har vi valgt ikke at gøre noget! Dette forhold er meget betænkeligt, eftersom nogle af de lande, hvor disse vanskeligt stille ofre for vold og brutalitet kommer fra, allerede nu er medlemmer af EU. Fra forsamlingen blev det bl.a. foreslået, at der straks søges stiftet en folkebevægelse imod ufrivillig prostitution, som kunne tage initiativ til et tværpolitisk initiativ. Jens Høvsgaard tilkendegav stor forståelse for et sådant initiativ. Hvordan kommer vi videre? Alf Mulnæs Tidl. Generalsekretær for Samvirkende Menighedsplejer Kornvej 10, 4000 Roskilde

Publiceret 01 October 2010 03:00