Vi begraver pædagogikken

Smertegrænsen er nået! Køge kommunes SFO'er skal afskedige 15% af personalet, det svarer til 3-4 medarbejdere. Det er simpelt hen ikke rimligt! Hvad skal vi så give køb på denne gang?
Nærværen? Omsorgen? kreativiteten? Det tætte forældersamarbejde?Pædagogikken har kommunen da ihvertfald droppet!
Det er sørgeligt!Tænk jer nu om - kære politikere I kan stadig nå at gøre det rigtige!
Medarbejderene på Borup SFO

Publiceret 01 October 2010 09:00