Karl Erik Høholt synes stadig udlicitering er den bedste løsning.

Karl Erik Høholt synes stadig udlicitering er den bedste løsning.

¿Det er en dårlig idé¿

Venstres Karl Erik Høholt på ideologisk felttog mod hjemtagning af renovationsopgaven: Det bliver dyrere...

Venstres repræsentant i teknik- og miljøudvalget, Karl Erik Høholt Jensen, er bestemt ikke videre begejstret for, at udvalget i dag skal anbefale en hjemtagelse af dagrenovationsområdet:

- Tilbage i november sidste år barslede Finn Gerdes - vores udvalgsformand - med socialdemokraternes idé om hjemtagelse af dagrenovationsopgaven, som ifølge ham skulle være løsningen på den daværende overenskomststridige arbejdsnedlæggelse, der havde afstedkommet store gener for Hvidovre kommunes borgere. På daværende tidspunkt, midt i den kommunale valgkamp, blev der fra Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten gjort et meget stort nummer ud af, at modvirke alle former for udlicitering af kommunale opgaver. Jeg har også tidligere her i Hvidovre Avis redegjort for Venstres holdninger til sagen, som Venstre var klart imod. Denne holdning har ikke ændret sig i den forløbne tid... Ingen garanti - Jeg forsøgte dengang, at redegøre for de økonomiske konsekvenser for borgerne, fortsætter Høholt: - Men sagen skulle, set fra Socialdemokraternes og daværende medlem af teknik- og miljøudvalget Kim Østerberg, vendes, drejes og presses til det yderste. Derfor traf flertallet i udvalget på et møde den 7. april i år beslutningen om, at der skulle arbejdes videre med sagen. Nu har man så fra forvaltningen, med tilknyttede eksterne konsulenter, udfærdiget en diger rapport om sagen, som skal behandles på mødet i dag, den 2. november. Kort fortalt udviser rapporten en årlig driftmæssig økonomisk forøgelse på en mio. kr. og en etableringsudgift på ikke under 5,5 millioner kroner, som vil belaste kommunens økonomi. Prisstigningen på det driftmæssige område kan kun hentes hjem i form af takststigninger, som vil påvirke den enkelte borger, uanset om pågældende bor i almennyttigt boligbyggeri eller i privat bolig. Alt dette arbejde, med deraf følgende udgifter, munder altså ud i en prisstigning ved hjemtagelse af opgaven uden garanti for bedre opgaveløsning... Karl Erik Høholt pointerer tydeligt, at Venstre fortsat mener, at udlicitering af kommunale opgaver er en rigtig god idé, som kan spare Hvidovre og kommunens borgere for rigtig mange penge: - Udbudsmaterialet og kravene til leverandøren skal naturligvis være i orden. På dagrenovationsområdet kan der bestemt ikke klages over dette materiale. Jeg håber derfor, at sagen hurtigt bliver uddebatteret og kan skrinlægges, slutter Karl Erik Høholt... oas

Publiceret 02 November 2010 09:00