Nina Berrig

Nina Berrig

70 ÅR

Nina Berrig, et kendt navn i det politiske parnas, runder de 70 år på torsdag den 4. november.

Fødselaren har i 27 år været stærkt engageret i politik og især på det social- og sundhedspolitiske område. Hun har i en lang årrække repræsenteret Det Konservative Folkeparti i Københavns Amtsråd, - nu Regionsrådet i Region Hovedstaden. I godt fem år har Nina Berrig således været formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i Kbh. Amt. Hun tager aktiv del i den lokale debat, især omkring det sociale, sundhedsområdet og hospitalsvæsenet. Blandt Nina Berrigs andre tillidshverv er formandskabet i Danmarks Lungeforenings lokalforening og netværksgruppen for KOL-patienter og pårørende, der er hjemmehørende i Hvidovre Kommunes Sundhedscenter.

Publiceret 02 November 2010 09:00