Folkets plads har både kunst, muligheder for ophold og underholdning for børn. Pladsen er flot, men der er fortsat plads til flere forbedringer, siger formanden for miljørådet.

Folkets plads har både kunst, muligheder for ophold og underholdning for børn. Pladsen er flot, men der er fortsat plads til flere forbedringer, siger formanden for miljørådet.

Beboerne har været med til at vende udviklingen i Stationsbyen Syd

Udviklingen er vendt i Stationsbyen: Hvis området er pænt, vil beboerne også være glade for at bo i det, siger formanden for miljørådet i Stationsbyen Syd, Solveig Isbrand.

Der er kunst, naturlegepladser og boldbaner i Stationsbyen Syd, men det er også nødvendigt, for at områdets beboere er glade for at bo der.

Af
key redhvidovreavis.dk

Det mener Solveig Isbrand, der de sidste 36 år har boet i Stationsbyen Syd og stadig ikke har det mindste lyst til at flytte et andet sted hen. I fællesskab har beboere, miljørådet, afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret i Stationsbyen Syd gjort en stor indsats for at vende en kedelig stemning i området. Og selv om arbejdet ikke stopper lige foreløbigt, så ser det ud til at det er lykkedes for de engagerede beboere. - Når man hører, at der skal ressourcestærke beboere ind i sådan nogle boligområder, så kan jeg ikke lade være med at tænke, jamen vi bor her jo allerede. At bo her er et livssyn jeg har, fordi jeg godt kan lide at bo et sted, hvor der er mange forskellige mennesker. Jeg kan virkelig godt lide, at jeg kender folk her i området, og at de kender mig, siger hun. Solveig Isbrand er formand for miljørådet i Stationsbyen Syd, og i den egenskab har hun igennem længere tid kæmpet for, at afdeling Syd i Stationsbyen skal blive et bedre sted at bo. - Vores lejligheder er super gode, og vi er i gang med rigtig mange projekter for vores udearealer, siger hun. Og netop den kombination af gode lejligheder og udearealer, der er funktionelle og smukke, mener Solveig Isbrand er afgørende for at området kan fastholde den gode udvikling, som det er inde i nu. - Det gik så godt herude, men da Kvarterløft holdt op, var der ikke rigtig nogen, der tog hånd i hanke med de børn og unge, der ikke kunne falde ind i en almindelig omgangstone, siger Solveig Isbrand Der skal være muligheder Med nye tiltag er den udvikling imidlertid vendt. Blandt andet blev en gruppe børn og unge indkaldt til møde, så de kunne give deres bud på, hvad der skulle til, for at de ville trives i området. Men er det rimeligt at give de unge noget, for at de opfører sig ordentligt? - Det er klart, at pligter kommer før rettigheder, men der skal være nogle muligheder for de mange børn, der bor herude, siger Solveig Isbrand. Derfor har Stationsbyen Syd nu fået udarbejdet en plan, som området med tiden - og som økonomien tillader det - vil føre ud i livet. En del er allerede udført, men løbende forbedringer og smukke arealer er en forudsætning for at stedet bliver et godt beboelsesområde, mener Solveig Isbrand. - Vi prøver at inddrage beboere, for uden deres medvirken duer det ikke, og vi har desuden en tiltro til, at det højner folks glæde ved at bo i området, at her ser ordentligt ud, siger hun. Solveig Isbrand viser rundt i Syd og tiltagene er mange steder i fuld sving. Belægningen foran rækkehusene og lejlighedsejendommene skal være pænere. Nogle steder er det allerede gjort. De grønne arealer skal være flotte og kunst lavet specielt til området er alle samme elementer, der gør trivslen i området større. Flere steder er der etableret legepladser, der udfordrer ungerne i området. Og børnene har fået lov til at komme med deres ønsker også. - På naturlegepladsen var der et ønske om nogle vilde gynger, så det har de fået, siger Solveig Isbrand. Engagementet smitter af På Folkets Plads er der allerede kunst, fine linjer og tanker bag pladsen, men plads til forbedringer er der også, mener Solveig Isbrand. - Her er planen, at vi også skal have ændret nogle ting, siger hun. Finansieringen af forbedringerne er ikke helt på plads, men ifølge Solveig Isbrand drejer det sig om tålmodighed og så om at gå området systematisk igennem for at få de rette og smukke løsninger i kvarteret. Foreløbig har de mange forbedringer både inde i lejlighederne og gradvist også på udeområderne imidlertid betydet, at udviklingen i Stationsbyens Syd har taget en positiv drejning. - Der er nok altid nogle, der ikke vil føle sig hjemme herude, men de flytter hurtigt igen. Dem der trives herude bliver til gengæld, siger Solveig Isbrand og peger på nogle fint istandsatte grønne arealer, som beboerne selv har gjort i stand. - Det her har beboeren selv gjort, og det har smittet af på de andre omkring, siger hun.


Solveig Isbrand

Solveig Isbrand


Folkets plads har både kunst, muligheder for ophold og underholdning for børn. Pladsen er flot, men der er fortsat plads til flere forbedringer, siger formanden for miljørådet.

Folkets plads har både kunst, muligheder for ophold og underholdning for børn. Pladsen er flot, men der er fortsat plads til flere forbedringer, siger formanden for miljørådet.

Publiceret 02 November 2010 09:00