Per Brixum: - Det er ikke socialdemokratisk politik!

Per Brixum: - Det er ikke socialdemokratisk politik!

Et totalt svigt!

Dansborg-socialdemokraterne føler sig ikke bundet af budgetforliget

- At lukke Holmegård Bibliotek er efter vores mening uforskammet og et totalt svigt af borgerne i den nordlige del af Hvidovre.

Af
nemhvidovreavis.dk

Så hårdt kritiserer Per Brixum, formanden for socialdemokratiet i Dansborg afd., et af punkterne i den indgåede budgetaftale for 2011. - I løbet af ganske kort tid bliver Hvidovre formentlig delt i en længere periode, når banestyrelsen går i gang med Ringstedbanens udvidelse. Det nordlige Hvidovre afskæres fra, på en rimelig måde, at blive betjent af Hovedbiblioteket. At mine partifæller mener, at bygningen så kan fungere som et brugerdrevet kulturcenter ser ganske fornuftigt ud, men allerede i dag fungerer biblioteket jo som et kulturcenter i Nord, så det virker som tom retorik. Og hvilke frivillige kræfter forestiller man sig vil drive kulturcenteret, med alt hvad dertil hører? - Derimod mener vi at Frihedens Bibliotek uden problemer kan lukkes så hurtigt som muligt. Skolebibliotekerne på enten Dansborgskolen eller Engstrandskolen kan erstatte funktionen, siger Brixum. Føler sig ikke bundet Kritikken kommer efter et ordinært bestyrelsesmøde i Dansborg, hvor man indgående drøftede budgetforliget 2011-2014: - Da Dansborg ikke nyder gruppens tillid og som følge heraf ikke inviteres til at deltage i gruppemøderne, hvor forliget formentlig har været behandlet, føler vi os ikke bundet af resultatet af forliget. Og generelt bærer forliget præg af, at det primært er de svageste i samfundet, der kommer til at bære omkostningerne til kommunens dårlige økonomi, hvilket ikke er en politik vi kan støtte. Om de enkelte punkter i forligsaftalen udtaler Dansborg-socialdemoraterne, bl.a.: Ang. ændret skolestruktur: - Hvis en eller flere skoler lukkes, mener bestyrelsen ikke, at der er behov for at beholde disse, men finder det påkrævet at sælge bygningerne, så provenuet kan bruges til at dæmme op for det kæmpehul, der er skabt i kommunens økonomi. Ang. lærertidsaftalen:- Det virker forrykt, at et rødt flertal forsøger at ødelægge den lærertidsaftale, der er unik for Hvidovre og Vestegnen, for derigennem at forringe vilkårene for vores skoleelever. Vi risikerer, at forberedelsestiden forringes, og lærerne ikke er ordentlig påklædt til den primære opgave, undervisningen. Vi har dog med glæde bemærket, at der genindføres en ekstra times dansk i 4 og 5 klasse. Sluttelig understreger Dansborg at man er direkte imod takstforhøjelser på institutionspladserne: - Hvordan kan I lægge stemmer til at ramme børnefamilierne med så store stigninger? Det er ikke socialdemokratisk politik, og I bør genoverveje forringelsen, slutter Per Brixum i kritikken, der er sendt til byrådsgruppen v/ borgmester Milton Graff Pedersen og kredsbestyrelsen v/formanden Jørgen Spang Poulsen.

Publiceret 02 November 2010 09:00