Gebyr for brug af genbrugsplads

Det ER muligt at slippe for det nye gebyr

Virksomheder i Hvidovre, der skal betale affaldsgebyr i år, har modtaget et informationsbrev om, at den nye affaldsbekendtgørelse bl.a. betyder ændring af affaldsgebyrernes sammensætning og størrelse.

Fremover bliver gebyrerne opkrævet direkte hos virksomheden og ikke hos grundejeren, som det tidligere har været tilfældet. Affaldsgebyrerne for erhverv beregnes på baggrund af oplysninger om antallet af ansatte i virksomheden, branchekode og virksomhedsform fra det centrale virksomhedsregister (CVR). Virksomheden er selv ansvarlig for, at de registrerede oplysninger er korrekte. Foretager man ændringer i CVR-registeret, vil disse først have betydning for affaldsgebyrerne for 2012. Det er i henhold til den nye affaldsbekendtgørelse i visse tilfælde muligt at blive fritaget for at betale gebyret. Hvis der ikke er søgt om fritagelse for gebyret senest den 5. november 2010, vil virksomheden modtage en faktura. Se mere om gebyr og fritagelse på www.erhvervsaffald.hvidovre.dk oashvidovreavis.dk

Publiceret 02 November 2010 09:00