Julehjælp til enlige forsørgere

Hvidovre Lions Club vil også i år uddele et antal julekurve til enlige forsørgere, der har det svært.

- Det er dog en betingelse at ansøgeren har fast bopæl i Hvidovre, siger Bente Skovlund Bjerregaard fra Lions. - I ansøgningen skal vi have oplysning om antal børn, samt kopi af såvel årsopgørelse for 2009 og forskudsskema for 2010, så vi kan konstatere, at behovet for hjælp er til stede. Ansøgningen sendes inden den 12. nov. d.å. til Hvidovre Lions Club, att. Bente Skovlund Bjerregaard, Hvidovre Strandvej 89, 2650 Hvidovre.

Publiceret 02 November 2010 09:00