HVOR ER TROVÆRDIGHEDEN?

PIA KUSK

Tirsdag den 5. oktober blev der afholdt et kommunalbestyrelses møde, hvor der blev nedsat et udvalg, som skulle arbejde med skolestrukturen i Hvidovre. Skoleleder Ulla Blom udsendte efterfølgende et brev stilet til forældre og elever, hvor det fremgik at udvalget skulle arbejde med fordele og ulemper ved en skolelukning, samt en ny skolestruktur, og at der endnu ikke var truffet nogen beslutning, hverken om skolestruktur eller lukning af en skole.

Men allerede før udvalget var nedsat, havde hjemmeplejens personale fået at vide, at de skulle flytte ind i den skole som skulle lukkes. Dermed er den ene del af udvalgets arbejde jo allerede afsluttet, inde det reelt burde være startet. Nu hvor udvalget så er i gang med deres resterende arbejde, handler det åbenbart mere om at finde egnede lokaler til hjemmeplejen, end at finde den bedste løsning på skoleområdet. Og det handler ikke ret meget om kvalitet og faglighed i skolen, som borgmesteren lovede. Det øger bestemt ikke tilliden til kommunalbestyrelsen, at der nedsættes et udvalg, som tilsyneladende har en skjult dagsorden. Det er naturligvis vigtigt at hjemmeplejen får nogle ordentlige lokaler. Men det er bestemt ikke i orden at det sker på bekostning af 400 skolebørns hverdag, tryghed og uddannelse. Så kære kommunalbestyrelse, hvis I gerne vil bevare lidt troværdighed, så er det en OMMER, ud og find nogle nye lokaler til hjemmeplejen som ikke giver 400 ulykkelige børn.

Publiceret 02 November 2010 09:00