Søren Østergaard.

Søren Østergaard.

STATIONSBYEN I MEDVIND

Hvor var det rart at se Stationsbyen omtalt positivt i forrige nummer af Hvidovre Avis.

De sidste 15 år er der sket en meget positiv udvikling i området, og den periode fra 1985 til 2000, hvor området dykkede socialt, er heldigvis for længst overstået. Men hvorfor kom Stationsbyen ind i den negative spiral? Det var ikke selvvalgt, men et udslag af at rentesikringen bortfaldt i begyndelsen af 80-erne, hvorved lejen steg så voldsomt, at ejerboliger blev endog meget konkurrencedygtige. Resultatet var en stor fraflytning af de mange ressource-stærke beboere der var herude og tilflytning af socialt mere svage, der via boligsikring m.m. kunne komme ind i de tomme boliger med kort varsel. Med andre ord var det i bund og grund en samfunds- og lovreguleret deroute. Det var ikke en speciel sjov periode, og alligevel blev mange der kunne se områdets fordele alligevel boende. I slutningen af 90-erne overtog kommunen anvisningen af lejligheder, og der blev indført skrappe regler for nye indflyttere m.h.t. arbejde og indkomst. Regler der medførte at Stationsbyen i 2007 blev fjernet fra den såkaldte ghettoliste. Stabiliteten blandt beboerne er nu så stor, at området er blevet til sølvbryllupskvarter og beboerne har en af de højeste anceniteter i KAB. Desværre slæber Stationsbyen stadig rundt på et dårligt ry og gamle historier, og man må erkende, at der skal rigtig mange gode historier til for at fjerne de gamle dårlige. Områdets skole er dog via den sidste omlægning af skoledistrikter fastholdt i et socialt jerngreb, både med hensyn til elevsammensætning og social baggrund. En opgave skolen løser på bedste vis, men som belaster den i forhold til elevtal. Dette førte til at skolen blev medtaget på kommunens ¿lukke-liste¿ hvilket bestemt ikke var til skolens fordel eller til gavn for området. En udvikling og situation politikerne må tage det hele og fulde ansvar for. Vi har et dejligt område herude, der bor en masse dejlige mennesker og vi nyder at hører vores boligområde omtalt positivt. Det ville være rart hvis den meget positive udvikling kunne fortsætte uden de tilbagevendende små tilbageslag området bliver udsat for.

Publiceret 02 November 2010 09:00