(Arkivfoto: DS).

(Arkivfoto: DS).

Stevnske børn og unges motionsvaner

Økonomi & Udvikling i Stevns kommune har nu analyseret de mange besvarelser der er kommet ind på sommerens spørgeskemaundersøgelse.
Ud fra undersøgelsen fremgår det bl.a., at de unge på Stevns ønsker at der skal være et fokus på at få et større udvalg af aktiviteter, at det er de 6-12 årige der dyrker mes sport og at den fysiske aktivitet falder med alderen.
Projektgruppen der har stået bag spørgeskemaet vil hen over vinteren evaluere på analysen og definerer den videre proces.

Baggrunden for spørgeskemaet

I 2008 påbegyndte Stevns kommune at udarbejd en Kultur- og Fritidspolitik. Midt 2009 blev den godkendt af det daværende Erhverv- og Kulturudvalg med fokus på nogle indsatsområder.
Et af indsatsområder var at Stevns kommune skal være blandt de kommuner i landet som har procentvis flest unge borgere under 25 år, der er medlemmer af en forening eller kommunalt fritidstilbud eller der rør sig dagligt.
I forlængelse heraf blev det også besluttet at Stevns kommune vil støtte de foreninger der er med til at øge motionen og folkesundheden blandt borgerne.
Første skridt var at få afdækket hvor mange procent af vores børn og unge der rør sig dagligt og/eller er medlemmer af en forening. Dette blev gjort hen over sommeren 2010 hvor alle kommunens børn og unge blev opfordret til at svare på en række spørgsmål.
Fra forvaltningens takker alle der har deltaget i undersøgelsen!
Resultatet kan ses på www.stevns.dk .
pm

Publiceret 04 November 2010 05:45