I mandags blev der varslet fyringer på lærer- og pædagoguddannelserne i Roskilde. Tirsdag kom de studerendes reaktion.

I mandags blev der varslet fyringer på lærer- og pædagoguddannelserne i Roskilde. Tirsdag kom de studerendes reaktion.

Stormøder og aktionsgrupper

Frustrationen har meldt sig blandt de studerende på pædagog- og læreruddannelsen i Roskilde

Af
Jeppe Olsen

De studerende på pædagog- og læreruddannelsen i Roskilde reagerer på de nedskæringer, ledelsen varslede i mandags. Tirsdag svarede de studerende med et stormøde, og det faldt i frustration over, at nedskæringerne er omsat i blandt andet otte fyringer.
De syv rammer direkte ned i lærerstaben, og det vil kunne mærkes på kvaliteten af undervisningen, frygter Katrine Bøgsted-Møller, som selv er pædagog-studerende.
- Jeg har kun to dage om ugen med undervisning. Det er tæt på grænsen, hvis ikke under grænsen for, hvor meget undervisningen kan barberes ned for at spare, siger hun til Roskilde Avis.

Vil råbe politikkere op

Stormødet førte til dannelsen af tre grupper med hver sit mål for den videre protestaktion. En gruppe er nu i gang med at skrive breve til politikkerne. En anden gruppe skal finde på forskellige events og gøre omverdenen opmærksom. Og den tredje gruppe har til opgave at skrive læserbreve.
Dertil kommer, at de studerende vil styrke den interne kommunikation, så alle kan holde hinanden opdateret med stort og småt, som har med sagen at gøre. Her er Facebook uset til at være et vigtigt sted.
For lidt og for mangelfuld information er årsag til en del af de studerens frustration, forklarer Katrine Bøgsted-Møller.

Mangelfuld information

- Vi har fået et brev fra Ulla Kock (rektor for University Collage Sjælland, red.), men det siger ikke ret meget. Det siger faktisk meget lidt om beskæringerne. Der er ikke rigtig noget om betydningen for vores undervisning, mener Katrine Bøgsted-Møller.
Ulla Kock skiver blandt andet:
“- Der er nu ikke så meget mere at hente på driften, og derfor er vi nu nødt til at foretage personalereduktioner nogle steder.
- For at sikre, at kvaliteten af jeres uddannelse på ingen måde forringes i forbindelse med disse besparelser og for at sikre, at udbuddet af uddannelser fortsat er spredt over hele regionen som i dag, skal vi fremover til at tænke anderledes.

Naturligt at reagere

- For at I som studerende ikke skal opleve en forringelse i undervisningen, arbejder vi i de kommende måneder intenst på blandt andet at udvikle nye, fleksible og tidssvarende undervisningsformer, som i vil kunne få glæde af.
Ulla Kock siger selv til Roskilde Avis, at hun godt kan forstå, at de studerne først på ugen lod undervisningen ligge for at deltage I stormødet.
- Det er en naturlig made at reagere på, lyder det fra UCSJs rektor.

Publiceret 04 November 2010 10:30