Køge Kommune har analyseret byens parkeringsmuligheder.(Foto: JCJ)

Køge Kommune har analyseret byens parkeringsmuligheder.(Foto: JCJ)

Blandede meninger om Køges parkering

Ny parkeringsanalyse danner blandt andet grundlag for planerne om betalingsparkering i Køge.

Af
Martin Rasmussen

Parkeringen i Køge er bedre end sit rygte.
Sådan lyder i hvert fald budskabet fra Køge Kommune, der gennem den seneste tid har analyseret parkeringsforholdene i bymidten, og som finder, at Køge godt kan være sine parkeringsforhold bekendt - ikke mindst når de sammenlignes med andre tilsvarende byer.
- Holdt op mod andre sammenlignelige byer er forholdene i Køge omkring belægningsgrader, søgetider, gangafstande med mere ganske gode (...) og der er generelt stor tilfredshed med parkeringsforholdene, lyder konklusionen.
Analysen viser ikke overraskende, at der er større pres på parkeringpladserne på lørdage end på hverdage, men at kunderne generelt bruger mindre end to minutter på at lede efter en parkeringsplads. Over halvdelen af kunderne er tilfredse med parkeringsforholdene, mens omkring en tredjedel mener, at der er for få pladser.
Analysen skal danne grundlag for den kommende parkeringsstrategi, som blandt andet omfatter indførsel af betalingszone i byen samt planlægning for pendlerparkering.
Det er endnu uvist, hvordan tidshorisonten ser ud for betalingsparkering i Køge, men hele parkeringsstrategien drøftes på et møde for en lang række interessenter den 15. november.

Publiceret 05 November 2010 16:00