Klap lige lamaen

Børnehaven Højvang har i samarbejde med brugerrådet ved Skæring Lokalcenter haft klappe-dyr-dag.

Af
Af Mogens Greve

Sammen med Skæring Lokalcenter har Børnehaven Højvang i Skæring afholdt klappe-dyr-dag som henvendte sig til alle områdets dagplejere, vuggestuer, hjemmegående børn, forældre og bedsteforældre samt seniorer.

Tradition
De dyr som kunne klappes var en dværglama, en hest, kaniner, høns samt chinchillaer, og desuden bød klappedagen på et dyrskue for tøjdyr af alle slag.
"Med store klappedag håber vi på at lægge grunden til en åben-dør tradition og et lokalt samarbejde på tværs af alle aldre, hvor man mødes på skift hos hinanden", siger børnehaveleder Hanne Dyrendom Svalgaard, Højvang.Friv

illigkoordinator Marianne Keiser, Lokalcenter Nord, der bl.a. omfatter Lokalcenter Skæring, ser også store perspektiver i festlige og anderledes sammenkomster mellem børn og seniorer.

Publiceret 05 November 2010 06:00