Roskilde hvad nu?

Under denne overskrift gav meningsdannere onsdag den 27. oktober deres bud på, hvordan vi løser Roskildes fremtid med vækst og fremgang. Der var megen inspiration at hente, selvom det kneb gevaldigt at komme udenfor byportene. Roskilde by er utrolig spændende, men den lever stadig i fortidens storhed og har tilsyneladende svært ved at tilpasse sig nutidens krav om fornyelse og fremdrift. Roskilde by er af væsentlig betydning for Roskilde kommune. Jeg tror dog, at skal det lykkes for Roskilde by at komme ud af sit dødvande må man åbne portene på vid gab mod Øst, vest, syd og nord og invitere til samarbejde. Roskilde syd tager gerne imod alle former for industri, som allerede stortrives her. Roskilde Nord er meget interesserede i at deltage i udviklingen af industri i et engageret samarbejde med RUC og Risø/DTU. Begge institutioner kom med spændende indlæg på mødet og viste vejen med udstrakt hånd og konkrete forslag. Kommunen har erhvervet et område i Nord, der under navnet Spraglehøj i lokalplanerne er udlagt til kultur- sports- og fritidsområde. Kommunen støtter en gruppe frivillige ildsjæle, der har påtaget sig at ombygge og indrette Spraglehøjgård til kulturelle formål, og der er tilsagn om meget hurtigt at etablere 1 (skriver én) fodboldbane. Ellers ligger kommunens investering ubenyttet hen. Idegrundlaget for Spraglehøj Centret er, at det skal indeholde bl.a. Bibliotek og Borgerservice, Idrætsfaciliteter, Aktivitetscenter for unge, Teatersal, Restaurant eller café miljø samt mulighed for Open Air koncerter, og der bør være mulighed for at udvikle andre aktiviteter som f.eks. privat investering af et Konference hotel. I Nord tilbyder en gruppe under navnet Kultur og Idræt Center Spraglehøj Venner at bistå vore politikere med råd og dåd til udvikling af området. Blandt andet foreslår vi, at Spraglehøj området kunne indeholde det konference hotel, som rektor Ib Poulsen fra RUC efterlyste. Det vil samtidig være et positivt element for de nye virksomheder, som vi inviterer til at etablere sig i nærhed til RUC og Risø/DTU. Fremtidsorienterede virksomheder tænker på medarbejdernes velfærd, der bør indeholde mulighed for kultur og motion samt gode boligforhold, hvor Roskilde og Jyllinge med den skønne Roskilde Fjord er en oplagt mulighed. Henning Mørkeberg Præstemarksvej 15 4040 Jyllinge

Publiceret 05 November 2010 03:00