Marianne Wessmann (S) lægger op til en drøftelse af muligheden for en helhedsskole i Køge Kommune.

Marianne Wessmann (S) lægger op til en drøftelse af muligheden for en helhedsskole i Køge Kommune.

S:

Køge er klar til helhedsskole

Køge Kommunes børn bør ikke gå glip af helhedsskole, siger Marianne Wessmann om sit forslag til

Af
Martin Rasmussen

Bedre muligheder for at veksle mellem det faglige og det kreative i løbet af dagen, øget fleksibilitet på personalesiden og mere effektiv udnyttelse af bygningerne.
Det er blot nogle af fordelene ved indførelse af helhedsskoler, hvis man spørger Marianne Wessmann (S), der er medlem af byrådets børne- og ungdomsudvalg.
Her foreslog hun i oktober, at udvalget inddrager mulighederne for at skabe helhedsskoler i Køge Kommune for at bevare og styrke kvaliteten og fagligheden folkeskolerne i forbindelse med arbejdet på en ny struktur på skoleområdet.
- Jeg synes kun, at det kan gå for langsomt. Hvorfor skulle det ikke kunne indføres fra næste skoleår, siger hun om den mulige tidsplan, hvis der er opbakning til forslaget om denne ændring på i første omgang en eller to skoler i Køge.
Ifølge Marianne Wessmann findes der blot 12 helhedsskoler i hele Danmark i dag, mens det til gengæld er et velkendt fænomen i en række andre europæiske lande. Hun foreslår, at børne- og ungdomsudvalget tager på en lille studietur til en tilsvarende skole i Ishøj, hvor man ifølge hende har opnået gode faglige resultater siden overgangen til helhedsskole.
Og hvordan ser en helhedsskole så ud?
- Helhedsskolen sammentænker skole, fritidsordning og foreningsliv til et fælles miljø, som kombinerer undervisning, leg, kreativitet og læring i en større helhed. Målet er, at alle børn, uanset social baggrund, lærer mere og bliver bedre rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse, siger hun.
- Helhedsskoletanken er skabt af Socialdemokraterne og har i en årrække været indarbejdet i vores principprogram for uddannelse.
Den Socialdemokratiske folketingsgruppe har siden 2006 arbejdet for kommunal frihed til at etablere helhedsskoler, siger hun.
I dag kræver det dog fortsat dispensation, hvis en kommune ønsker at gå den vej. Dertil kommer, at der ikke mindst også er nogle økonomiske perspektiver, der skal tænkes grundigt igennem.
- For eksempel forsvinder SFO-indtægten, og blandt andet derfor er det også interessant at se, hvordan de har gjort det i Ishøj, siger Marianne Wessmann.

Publiceret 05 November 2010 18:00