Formanden for klimaudvalget, Nelle Søndermand. (Privatfoto).

Formanden for klimaudvalget, Nelle Søndermand. (Privatfoto).

Midler til initiativrige projekter

Det er første gang siden Klima- og Agenda 21-puljens etablering, at der uddeles midler til en række lokale projekter i Faxe Kommune, som bidrager til at fremme klima- og miljøbevidsthed.
Faxe Kommunes Klimaudvalg besluttede på sit møde den 3. november 2010, at støtte op omkring fire projekter med samlet 50.000 kroner. Projekterne har et forskelligt indhold, men udmærker sig ved at demonstrere eller formidle nye og bæredygtige tiltag i lokalsamfundet.
Lysholm Skole er ét af de projekter som klimaudvalget har valgt at støtte. Skolen søger at bevidstgøre elever og ansatte om forskellige energiformer, og på behovet for at nedsætte CO2-udslippet.
Planen er, at iværksætte en række inspirerende aktiviteter, såsom etablering af et mindre solcelleanlæg, som får bilerne på en racerbane til at køre.
Derudover opstilling af en el-cykel, som kan bruges til at oplade elevernes mobiltelefoner eller lignende. Projektet passer rigtig godt ind i skolens miljøundervisning, som allerede i dag foregår i forbindelse med Grønt Flag Grøn Skole ordningen.
Klima- og Agenda 21-puljen har også ydet et bidrag til Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF-Sydøst), som har planer om at inddrage borgerne i debataftener om klimaændringerne, samt afholde ekskursioner til klimaprojekter i regionen.
Projektet formår at fremme debat og oplysning, hvilket har været et vigtigt kriterium for klimaudvalgets beslutning.

Søg Klima- og Agenda 21-puljen i 2011

Der kan også søges til Klima- og Agenda 21-puljen i 2011, hvor der er indlagt to ansøgningsfrister - tirsdag den 15. februar og fredag den 14. oktober.
Formålet med Klima- og Agenda 21-puljen er at stille midler til rådighed for lokalt forankrede og bæredygtige aktiviteter, som har fokus på klimaændringer, CO2-udledning, energieffektivitet og andre miljøhensyn.
Klima- og Agenda 21-puljen kan søges af kommunale skoler og institutioner, når aktiviteten er ud over almindelig opgaveløsning. Desuden kan en bred kreds af private skoler, selvejende institutioner, private foreninger og interesseorganisationer hjemhørende i Faxe Kommune søge midler fra puljen.
pm

Publiceret 08 November 2010 13:15