Akutlægehelikopteren flyver i gennemsnit syv patienter til trombolysebehandling i Region Sjælland hver måned. (Foto: Jan Djenner).

Akutlægehelikopteren flyver i gennemsnit syv patienter til trombolysebehandling i Region Sjælland hver måned. (Foto: Jan Djenner).

Trombolysebehandling i Region Sjælland er flyvende

Region Sjælland har landets hurtigste proces ved behandling af blodpropper i hjernen.

Behandling med medicin, der opløser blodpropper i hjernen, kaldet trombolyse, er blevet en stor succes i Region Sjælland.
Tiden, fra patienten ankommer på sygehuset, til behandlingen starter, er nu nede på 50 minutter mod et landsgennemsnit på 58 minutter. I 2009 brugte vi i gennemsnit 55 minutter, og det var også hurtigt.
Når man i år har kunnet skære yderligere fem minutter af processen, skyldes det først og fremmest et meget engageret team, der løbende sørger for forbedringer.
- Det er en vigtig fremgang, fordi tid er en afgørende faktor for effekten af trombolysebehandlingen. Jo hurtigere der startes behandling, desto bedre er chancen for at redde patienten fra varige mén, forklarer Teis Andersen, lægefaglig vicedirektør.

Oplysningskampagner har virket

Oplysningskampagner har medført, at befolkningen er blevet mere opmærksom på straks at ringe 112 ved symptomer på blodprop i hjernen. Og samarbejdet med det præhospitale område – der i foråret har fået forstærkning af lægehelikopteren - fungerer godt og effektivt.
Det betyder, at tiden, fra de første symptomer opstår, til patienten ankommer på sygehuset, kun er to minutter længere end landsgennemsnittet (92 minutter mod 90 minutter på landsplan). Til trods for Region Sjællands store geografiske udbredelse.
Region Sjællands trombolysecenter er placeret på Roskilde Sygehus. Det er her, alle patienter behandles. Her er de tre involverede specialer – Neurologisk, Billeddiagnostisk  og Klinisk Biokemisk Afdeling - i døgnberedskab.
Status for 2010 er indtil videre, at:
* 124 patienter har modtaget trombolysebehandling i 2010. Det er - i forhold til befolkningstallet - det næsthøjeste antal i Danmark.
Akutlægehelikopteren flyver i gennemsnit syv patienter til trombolysebehandling hver måned.
* Den øvre aldersgrænse for behandlingen bortfaldt 1. januar 2010, og i 2010 er foreløbigt 17 patienter over 80 år behandlet med trombolyse.
- Behandlingen med trombolyse er ikke risikofri, og på grund af risiko for især blødningskomplikationer er det ikke muligt at tilbyde alle behandling. Derfor screener vi for riskofaktorer både præhospitalt og på sygehuset, inden vi tilbyder behandling, og vi har ligesom resten af Danmark lave komplikationsrater, uddyber Teis Andersen.
pm

Publiceret 08 November 2010 13:00