10. klasse skal blive på Engstrand

Engstrandskolen huser både 10. klasse og Læsetilbuddet - også kendt som ordblindegruppen.

Begge grupper består af børn og unge fra hele kommunen og er derfor ikke underlagt et hensyn til skoledistrikter. Helt konkret foreslås det, at ordblindegruppen flyttes til Sønderkærskolen, hvor der er kapacitet. Og arbejdsgruppen ønsker, at 10. klasse forbliver på Engstrandskolen og omdannes til ¿ungecenter¿. I forbindelse med et kommende forslag om et ungecenter, skal man tage stilling til de administrative udfordringer ved, at 10. klasse forbliver på Engstrandskolen uden fysisk tilknytning til en folkeskole. ark

Publiceret 09 November 2010 09:00