”Tag hånd om dig selv”

Stress projekt hos Skat i Køge har været en succes.

I december 2007 iværksatte skattecenter Køge et projekt, som skulle sætte fokus på hvordan man som medarbejder kan forebygge stress. Projektet blev støttet af forebyggelsesfonden, og løb indtil april 2010.
I alt 43 medarbejdere og 4 afdelingsledere har gennemført modulerne, og der er klare resultater at spore i den afsluttende rapport, som er udarbejdet af COWI.
– Vi startede projektet op med en forhåbning om at medarbejderne ville blive bedre til at opdage egne symptomer på stress, så vi sammen kan undgå at problemet udvikler sig, fortæller afdelingsleder Allan Pedersen.
Projektet blev startet op med fællesmøder, hvor ca. 200 medarbejdere deltog. På møderne fortalte en fysioterapeut og en psykolog om den nyeste forskning på området, og derefter blev interesserede medarbejdere inddelt i grupper på højst seks deltagere. Grupperne skulle så gennemgå et tre-måneders program med hjemmeopgaver, fysiske øvelser og samtaleterapi.
– Flere fortæller, at det især har været svært at sætte ord på følelserne, men at det blev lettere med tiden. Deltagerne gik fra at sige ”man” til at sige ”jeg”. Det er blevet legitimt at sige fra over for stress, siger Allan Pedersen.
I projektet var der lagt op til, at gruppedeltagerne erfaringer skulle bredes ud til kollegerne, men da projektet samtidig fordrede absolut tavshedspligt om hvad der foregik i grupperne, er det meget lidt, som har spredt sig til hele huset.
– Men vi har fået en række medarbejdere, som er meget bevidste om stresssymptomer, og som nu er i stand til at håndtere situationer, som før kunne have givet sygefravær, fortsætter Allan Pedersen og afslutter:
– Vi må nu gøre det til en fælles opgave at holde øje med hinanden, og gribe ind i tide, så vi på sigt kan få helt bugt med stressproblemer i Skattecenter Køge.
pm

Publiceret 09 November 2010 13:15