Fra venstre mod højre ses arkitekt Christian Karlsson fra Karlsson arkitekter, formand for Regionsrådet, Region Sjælland, Steen Bach Nielsen, direktør, erhvervspsykolog Pia Palm fra Signal og arkitekt og partner Thomas West Jensen fra Vilhelm Lauritzen arkitekter. (Pressefoto).

Fra venstre mod højre ses arkitekt Christian Karlsson fra Karlsson arkitekter, formand for Regionsrådet, Region Sjælland, Steen Bach Nielsen, direktør, erhvervspsykolog Pia Palm fra Signal og arkitekt og partner Thomas West Jensen fra Vilhelm Lauritzen arkitekter. (Pressefoto).

Arkitektsamarbejde vinder projektkonkurrence

En enstemmig dommerkomité har i dag valgt Karlsson arkitekter og Vilhelm Lauritzen arkitekter som totalrådgivere på Region Sjællands kommende psykiatribyggeri i Slagelse. Det vindende forslags motto er ”Huset i parken – Parken i huset”.
I dag kunne regionsrådsformand Steen Bach Nielsen offentliggøre vinderen af konkurrencen om at blive totalrådgiver for det kommende psykiatribyggeri i Slagelse: Karlsson arkitekter og Vilhelm Lauritzen arkitekter, med underrådgiverne Signal Arkitekter, Schönherr KS, Moe & Brødsgaard A/S, NNE Pharmaplan A/S, Cenergia Energy Consultans og psykiater Merete Nordentoft.
- Vi står i dag med et vinderprojekt, som på stort set alle punkter indfrier vores høje forventninger til fremtidens psykiatrisygehus. Der er tale om et meget robust projekt, som rummer stor fleksibilitet og tilpasningsevne overfor fremtidige ændringer og udvidelser. Vi er i dommerkomiteen enige om, at vinderforslaget er et overbevisende svar på den stillede opgave. Det er et projekt som jeg glæder mig meget til at se realiseret, sagde regionsrådsformand Steen Bach Nielsen.
Den enstemmige dommerkomité lægger i sin betænkning vægt på, at vinderforslaget er et overbevisende svar på den stillede opgave ud fra en såvel funktionel som arkitektonisk synsvinkel, og at forslaget på stort set alle punkter indfrier bygherrens høje forventninger til fremtidens psykiatrisygehus.
Konkurrenceforslaget formår, hedder det videre, at sammenkæde det somatiske sygehus og det nye psykiatriske sygehus til en landskabs- og bygningsmæssig smuk helhed. Forslaget har et stærkt og afklaret arkitektonisk udtryk i samklang med forslagets motto: ”Huset i parken – parken i huset”.
I Dommerkomitéen har blandt andre siddet Steen Bach Nielsen, Formand for Regionsrådet, Region Sjælland, Kirsten Devantier, Formand for udvalget for Psykiatri og Socialområdet, Region Sjælland, Lis Tribler, Borgmester, Slagelse Kommune samt repræsentation fra patient- og pårørendeorganisationer.
Læs mere om byggegrunden, tidsplan, fakta og konkurrencen på www.regionsjaelland.dk .
pm

Publiceret 09 November 2010 14:15