Engstrandskolens dage er måske talte. I går blev medarbejderne informeret om forvaltningen indstilling til politikerne. Og stemningen var selvsagt trykket.

Engstrandskolens dage er måske talte. I går blev medarbejderne informeret om forvaltningen indstilling til politikerne. Og stemningen var selvsagt trykket.

Engstrandskolen skal lukkes

Rapport konkluderer: Èn skole skal nedlægges, og det skal være Engstrandskolen. Derudover skal skoledistrikterne omstruktureres - nu skal politikerne beslutte, om de er enige

Når folkeskoleeleverne skal starte nyt skoleår i august 2011, bliver det formentlig med kun 10 skoler i Hvidovre. Engstrandskolen vil være nedlagt.

Så klar er forvaltningens indstilling til Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen, der skal tage stilling til en evt. skolelukning henholdsvis på torsdag og på kommunalbestyrelsesmødet i februar. Rapporten om skolestrukturen i Hvidovre - der blev ¿bestilt¿ under budgetforhandlingerne - landede i går formiddag hos Hvidovre Avis. Og i går kl. 14.00 orienterede Engstrandskolens leder, Henrik Rømer Nielsen, sine medarbejdere om rapportens konklusion. Bag rapporten står en arbejdsgruppe på 14 - bl.a. to skoleledere, skolechef, kulturdirektør, BUPL og formanden for Hvidovre Lærerforening - som har debatteret, undersøgt og klarlagt konsekvenserne for en skolelukning i Hvidovre. Og lige så klar som konklusionen om en skolelukning er, ligeså klar er konklusionen om hvilken skole, man bør nedlægge. ¿Der er mest, der taler for, at Engstrandskolen nedlægges. Mest afgørende er, at den skolestruktur, der følger af, at Engstrandskolen nedlægges, er den mest logiske, og at den derfor også kan føre til, at andre skoler bliver to- eller tresporede på en hensigtsmæssig måde¿, skriver arbejdsgruppen. Også Enghøjskolen og Sønderkærskolen har været i spil, da de tre skoler er de tre mindste i Hvidovre. Derfor Engstrandskolen Med en lukning af Engstrandskolen sikrer man flere større skoler i Hvidovre, dels tages hensyn til forældrenes ønsker til skolevalget og ikke mindst kan Hvidovre Kommune bruge Engstrandskolens bygninger ¿meget fordelagtigt¿ til andre formål, bl.a. genoptræning og hjemmepleje. En økonomisk gevinst ved at nedlægge Engstrandskolen vil være 2 mio. kr. Derudover kommer besparelser på bl.a. rengøring og på fritidshjemsstrukturen, da også Fritidshjemmet Engstrand lukkes. (Børnene overflyttes til fritidshjemmet på Dansborgskolen). Rapporten lægger op til, at den økonomiske gevinst forbliver i skolevæsenet... Ved at lukke Engstrandskolen bliver de tilbageværende 10 folkeskoler mindst to-sporede. Ikke mindst Sønderkærskolen, der p.t. er den største af de tre ¿truede¿ skoler, er på vej til et elevtal, der ligger stabilt over 300. Desuden lyder det i rapporten, at ¿Enghøjskolen har gode muligheder for at opnå det samme, da der er mange børn i skoledistriktet til indskrivning i børnehaveklasserne i de kommende år¿. Man påpeger, at et kommende nybyggeri i Avedøre-området også kan have en gavnlig effekt for elevtallet på Enghøjskolen indenfor en overskuelig årrække. ¿Engstrandskolen ser ud til at have de dårligste muligheder for at vende udviklingen mod stadigt faldende elevtal¿, lyder det... Engstrandskolen har den fordel, at den er opdelt i ¿fingre¿ og dermed kan bruges til mange forskellige formål, hvis den lukkes. Til gengæld er ulempen, at der trafiksikkerhedsmæssigt er flere udfordringer ved en nedlæggelse af Engstrandskolen end ved en nedlæggelse af de to andre små skoler. Vil flytte eleverne klassevis For at tage mest hensyn til lærere, elever og forældre agter man at flytte børnene i hele klasser. Der lægges op til, at klassernes lærere flytter med klassen. Der er konkret tale om, at 10-11 klasser skal flyttes til Dansborgskolen. Dansborgskolen vil da få behov for at flytte hjemmeplejen, der har til huse hér, for at frigive plads til de nye elever. 3-4 klasser i årgangene 7.-9. klasse skal overflyttes til Frydenhøjskolen. Grundet pladsmangel på Frydenhøj lægger man dog op til, at kun enkelte af klasserne overflyttes, endog at klasserne forbliver på Engstrandskolen i forbindelse med 10. klassetilbuddet. På torsdag skal Skoleudvalget med skoleudvalgsformand Niels Ulsing i spidsen behandle rapportens indhold. Niels Ulsing havde i går eftermiddag ikke haft lejlighed til at læse rapporten, der var blevet frigivet få timer tidligere. Niels, Ulsing, hvor sandsynligt er det, at politikerne støtter op om en nedlægning af Engstrandskolen? - Nu er Skoleudvalget bredt sammensat af forskellige politiske partier. Men da også konservative var med i budgetforliget (med SF og Socialdemokraterne - red.) må man gå ud fra, at vi kan danne flertal for rapportens konklusion, hvis den ellers virker fornuftig. Vi har jo selv bedt om, at den blev udarbejdet, så det ville være forkert ikke at tage en beslutning på baggrund af den. Omvendt skal også de formentlig kommende høringssvar tages alvorligt. Men jeg finder det overvejende sandsynligt, at politikerne også vil beslutte sig for at følge forvaltningens indstilling, når vi når til kommunalbestyrelsesmødet i februar, siger Niels Ulsing (F). Tavshed på skolerne Hvidovre Avis ville naturligvis også gerne have haft en kommentar fra skoleleder Henrik Rømer Nielsen. Det er en tydeligvis trist skolesekretær, der tager telefonen og kort meddeler, at skolelederen er optaget. Hvidovre Avis har også forsøgt at få en kommentar fra skolelederne Marianne Kjems, (Sønderkær) og Elin Juel Christensen (konstitueret, Enghøj), men ingen af dem havde i går eftermiddag lyst til at udtale sig. ark

Publiceret 09 November 2010 09:00