Kunstgræsbane er primært for eliten

- Utilstedeligt at vi, der repræsenterer 85 % af alle fodboldspillere i Hvidovre, tildeles 15 % af tiden på kunststofbanen, siger de protesterende klubber - Hvidovre Kommune rokker sig ikke

Som Hvidovre Avis tidligere har beskrevet har Hvidovre Kommune på ny fordelt tiderne på den overordentligt populære kunstgræsbane.

Af
ark

Nu har syv fodboldklubber i Hvidovre klaget over fordelingen og måden, fordelingen er sket på. Og linjerne er trukket skarpt op... De syv fodboldklubber - Avedøre IF, Egevolden, B.K. Friheden, FC Hvidovre, Lejerbo Boldklub, Rosenhøj Boldklub og SBV09 - står bag protesten. Heri skriver man bl.a., at selvom de fires største klubber - Hvidovre IF, Avedøre IF, Rosenhøj og Monarchs - opnåede enighed på et møde, sprang HIF fra aftalen og udarbejdede senere et oplæg til forvaltningen, som sammen med et oplæg fra Monarchs blev grundstenen til fordelingen af tiderne på banen. - Dette materiale er aldrig sent i høring blandt de klubber, der benytter kunststofbanen, hvilket er helt uhørt, siger de syv protesterende klubber. Til den anklage siger forvaltningen: - Det blev på daværende tidspunkt vurderet, at hvis forslaget om den nye fordelingsnøgle blev sendt til høring blandt alle brugere af kunstgræsbanen, havde det ikke være muligt at opnå enighed om den fremtidige fordeling... Protestklubberne anfægter også, at deres interesseorganisation, Idrætsrådet, ikke er blevet taget med i beslutningen fra starten. Forvaltningen påpeger dog, at Idrætsrådet har drøftet forvaltningens forslag, inden det afgørende Folkeoplysningsudvalgsmøde. - Vi skal desuden bemærke, at Idrætsrådet ikke er et officielt høringsorgan, skriver forvaltningen. De syv klubber repræsenterer 85 % af alle fodboldspillere i kommunen og mener derfor, at det er ¿helt utilstedeligt¿, at de tildeles mindre end 15 % af træningstiden på banen. Men det argument rører ikke forvaltningen: - Forvaltningen anerkender det store arbejde alle klubber udfører. Det må dog pointeres, at den politisk vedtagne prioriteringsliste til fordeling af træningstider på kunstgræsbanen aldrig har begunstiget breddeholdene, men eliteholdene uagtet hvilken klub holdene måtte tilhøre. Forvaltningen skriver også, at den nye fordelingsnøgler bygger på materiale fra HIF, Monarchs OG Avedøre IF. Desuden påpeger man, at Rosenhøj Boldklub aldrig har fremsendt materiale trods flere rykkere.

Publiceret 09 November 2010 09:00