Lærerformand imod lukning

Hvidovre Lærerfore-nings formand, Flemming Ernst, var som den eneste i arbejdsgruppen bag rapporten om den nye skolestruktur ikke enig i, at der bør lukkes en skole i Hvidovre.

Han har fået en udtalelse med i rapporten mod en skolelukning. Men ingen andre har tilsluttet sig den. Hvorfor er du imod en skolelukning i Hvidovre? - Jeg mener, at analyserne har vist, at der vil være flere ulemper end fordele ved at lukke en skole. De økonomiske fordele er små. Og en lukning af Engstrandskolen vil i gennemsnit betyde 30 elever mere på de resterende 10 skoler. Det mener jeg ikke ¿flytter¿ noget, siger Flemming Ernst. Så du er ikke imod en lukning, fordi dine medlemmer kommer i klemme? - Rapporten lægger op til, at de sparede midler forbliver i skolevæsenet, så lukningen vil ikke koste lærerstillinger. Jeg havde hellere set, at man havde arbejdet hen mod en model, hvor man beholdt alle 11 skoler, fordi gevinsten ikke er større end den er, siger Flemming Ernst. Netop sådan en model er mulig, konkluderer rapporten. Men ulemperne er mange: Skoledistrikterne skulle ændres betydeligt, ingen skoler i Hvidovre ville blive tosporede, der ville være kapacitet på skolerne, som ikke ville blive brugt og enhver skole syd for Holbækmotorvejen ville i princippet have risiko for at blive ensporet. ark

Publiceret 09 November 2010 09:00