Lærerfyringerne nærmer sig

Først skal den eksisterende arbejdstidsaftale dog opsiges og en ny forhandles på plads

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2011 vedtog kommunalbestyrelsen en besparelse på skoleområdet, som betyder, at den enkelte lærer i fremtiden skal undervise yderligere 1,7 lektioner pr. uge.

Af
oashvidovreavis.dk

Dette kommer til at betyde, at der skal fyres 37 lærere. I sidste uge besluttede et flertal i økonomiudvalget at sige ja til at give kulturdirektøren mandat til, at direktøren opsiger den eksisterende arbejdstidsaftale og lønaftale for lærere ansat ved Hvidovre Kommunes folkeskoler. Ligeledes blev det besluttet, at der gives mandat til, at direktøren forhandler en ny arbejdstidsaftale og lønaftale for lærere ansat ved Hvidovre Kommunes folkeskoler. Den nye aftale forhandles med henblik på at opnå den øgede undervisning pr. lærer, der er forudsat i det vedtagne budget for 2011. Aftalen forhandles med ikrafttræden den 1. august 2011. Reduktionen i antallet af lærere vil ske efter de gældende personalepolitiske retningslinjer og arbejdsretlige regler i Hvidovre Kommune. Der var dog ikke fuld enighed i økonomiudvalget om beslutningen. Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre kunne gå ind for beslutningen, mens HvidovreListen stemte imod, da man ikke ønsker aftalerne opsagt. HvidovreListens medlem i økonomiudvalget, Arne Bech, benyttede derfor standsningsretten og begærede sagen i kommunalbestyrelsen.

Publiceret 09 November 2010 09:00