- Byggeriet er startet på Dybenskærsvej - men der diskuteres fortsat i kommunalbestyrelsen hvorvidt det er lovligt..

- Byggeriet er startet på Dybenskærsvej - men der diskuteres fortsat i kommunalbestyrelsen hvorvidt det er lovligt..

Notat var over en måned undervejs!

Lejekriterierne for de kommende almene boliger på Dybenskærsvej blev godkendt - men det var stort set ikke det, der blev diskuteret, da kommunalbestyrelsen behandlede punktet!

Ord og udtryk som fordækt spil, en skræmmende proces og en ren tilståelsessag blev taget i brug, da kommunalbestyrelsen skulle beslutte, hvem der skal flytte ind i de almene boliger på Dybenskærvej engang ude i fremtiden.

Af
oashvidovreavis.dk

Men ordene handlede ikke om anvisningskriterierne - men om selve processen omkring grundsalget og beslutningen om, at KAB overhovedet skal opføre boligerne. Kommunalbestyrelsen endte med at sige ja til at indgå en aftale med Boligselskabet Friheden om kriterierne for udlejningen af de kommende boliger på Dybenskærvej. Det er der ikke noget overraskende i - for flertallet på 11 af de 21 kommunalbestyrelsesmedlemmer, bestående af Liste T, Socialdemokraterne og SF, var jo kendt på forhånd. Og flertallet bestemmer. Et vigtigt element i udlejningskriterierne er, at der vil blive stillet krav om at beboerne har arbejde. Desuden vil kommunen - ligesom i andre almennyttige byggerier i Hvidovre - have anvisningsret til 25 procent af boligerne, så akut boligsøgende kan få et sted at bo. Sent notat Årsagen til de mange skrappe ord var et notat, som Steen Ørskov (C) en måned tidligere havde bedt om at få udarbejdet. Notatet skulle belyse den mødeaktivitet, som medarbejdere fra blandt andet Teknisk Forvaltning havde haft med KAB - inden sagen dukkede op i kommunalbestyrelsen. Notatet, som havde været over en måned undervejs, var nemlig først klar fem timer før mødet i kommunalbestyrelsen. - Det kan undre, at dette notat først dukker op for blot fem timer siden. Men notatet bekræfter, at der har været en livlig kontakt mellem kommunen og KAB lang tid før vi her i kommunalbestyrelsen blev orienteret. Det bekræfter også, at vi i begyndelsen af 2009 godkendte en lokalplan - uden at vi havde kendskab til den møderække og de bagtanker, der lå til grund for lokalplanen, sagde Mikkel Dencker (DF) og bad om at få udarbejdet et lignende notat om alle de møder som borgmester Milton Graff Pedersen (A) og ledende embedsfolk havde deltaget i... Karl Erik Høholt (V) kritiserede også, at notatet først kom frem fem timer før dagens møde: - Af notatet fremgår det også - har jeg lige nået at læse - at møderækken mellem kommunens folk og KAB starter helt tilbage i august 2008 - altså hele 14 måneder før vi har sagen oppe i kommunalbestyrelsen for første gang! Det er dybt kritisabelt... -Vi får i notatet bekræftet, at borgmesteren allerede i 2008 kendte til projektet, sagde Arne Bech (H). Og han fortsatte: -Der er flere andre ting, som giver anledning til bekymring - flertallet har handlet bag om ryggen på mindretallet. Der er grund til at være bekymret over denne proces, som har en karakter, som må siges at være skræmmende. Mange borgere stiller mange spørgsmål - og det forstår jeg godt. Det er ikke en smuk historie... Ikke seriøst Helle Adelborg (A) pointerede i sit indlæg, at ¿vi forholder os alene til punktet om udlejningskriterierne i aften¿: - Men jeg er enig med Dencker i det med notatet - det er ikke særlig seriøst at give os notatet for kun fem timer siden... - Vi har diskuteret denne sag måske ti gange, sagde Niels Ulsing (SF): - Og vi skal hele tiden høre på urimelige antydninger af, at der måske er noget fordækt i sagen! Jeg vil derfor bede om et notat og en forklaring på, hvorledes den normale procedure er - inden en stor byggesag sættes i gang...

Publiceret 09 November 2010 09:00