- Ved at samle flest mulige sundhedsfunktioner i et nyt, lokalt sundhedscenter, får borgerne en ny, fælles indgang til mange af de tilbud de oftest har brug for, siger borgmester Knud Erik Hansen, Faxe komune. (Pressefoto).

- Ved at samle flest mulige sundhedsfunktioner i et nyt, lokalt sundhedscenter, får borgerne en ny, fælles indgang til mange af de tilbud de oftest har brug for, siger borgmester Knud Erik Hansen, Faxe komune. (Pressefoto).

Nyt sundhedscenter i Faxe

Faxe Kommune forhandler nu med Region Sjælland om at overtage Fakse Sygehus, så der kan udvikles et nyt, lokalt sundhedscenter i Faxe.
Parterne er desuden enige om at søge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om midler til de nødvendige ombygninger, nyt udstyr og andre etableringsudgifter. Der vil blive søgt om et beløb på 25 millioner kroner.
- Ved at samle flest mulige sundhedsfunktioner i et nyt, lokalt sundhedscenter, får borgerne en ny, fælles indgang til mange af de tilbud de oftest har brug for, forklarer Knud Erik Hansen, som er borgmester i Faxe Kommune.
- Tanken er, at sygdom og skader der ikke kræver et specialiseret sygehus, i stedet skal håndteres lokalt på det nye sundhedscenter. Det vil spare borgerne for en længere rejse. Med et tæt samarbejde på tværs af de lægefaglige funktioner, kan vi samtidig sikre et mere sammenhængende behandlingsforløb omkring den enkelte patient.
Det ventes at det nye sundhedscenter kommer til at rumme en række af de kommunale sundhedstilbud. Det kan f.eks. være den kommunale fysioterapi, tandplejen eller en del af sundhedsplejen. Dertil kommer for-mentligt enkelte regionale tilbud, ligesom de private sundhedsaktører også skal tænkes ind.
Det kan f.eks. være de privatpraktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter, kiropraktorer eller måske et fitnesscenter og en sundhedscafé.
Det nye sundhedscenter tænkes etableret med en række fælles faciliteter. F.eks. en fælles reception, kontorfunktioner og på visse områder måske også fælles personale.

Ikke kun en fordel for borgerne

Mogens Stilhoff, som er formand for Faxe Kommunes Social- & Sund-hedsudvalg supplerer:
- Det nye sundhedscenter bliver ikke kun en fordel for borgerne, medarbejderne får også bedre vilkår. Ved at samle flere funktioner under samme tag, kan vi skabe et spændende fagligt miljø, hvor vi kan sætte fokus på kompetenceudvikling, samarbejde og vidensdeling på tværs af faggrupper. På den vis bliver det lettere at tiltrække og fastholde højt kvalificeret sundhedsfagligt personale, hvilket også bliver til glæde og gavn for borgerne.
Det ventes, at der vil komme svar på den fælles ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet sidst i december 2010.
pm

Publiceret 09 November 2010 15:15