ARROGANCE OG LIGEGYLDIGHED

Som almindelig borger i Hvidovre føler man sig meget lille og tilsidesat, fra en kommunalbestyrelse, der udviser en arrogance og tilsyneladende ligegyldighed, så man ikke behøver at svare på en indsigelse.

Baggrunden er, at der den 6. juni 2010 blev udsendt en naboorientering med hensyn til det forestående byggeri på Dybenkærsgrunden i Avedøre. I denne lå en tegning af det kommende byggeri, og da der ikke var overensstemmelse mellem udformningen af dette og alle tidligere planer for området (den sidste lokalplan 449) indsendte undertegnede en indsigelse/bemærkning inden for den angivne tidsfrist 21. juni 2010. Jeg har i skrivende stund 30. oktober 2010 ikke modtaget noget svar eller forklaringer på mine indsigelser. Til trods for, at man nu er gået i gang med selve byggeriet. Dette føler jeg er udover almindelig forvaltningsskik. Har talt med Tilsynet i København, der finder dette mærkeligt. Jeg har ligeledes en klage hos Tilsynet og Naturklagenævnet, idet der er uoverensstemmelse mellem lokalplan, (449 og det igangværende byggeri) samt min manglende partshøring. Oppositionen i Danmark taler om, at regeringen har siddet for længe ved magten, så man tager denne for en selvfølge. Det samme er måske gældende for flertallet i kommunalbestyrelsen i Hvidovre?

Publiceret 09 November 2010 09:00