EN LUKKEDAG PÅ HOVEDBIBLIOTEKET KUNNE REDDE HOLMEGÅRD

Lad os dele besparelsen solidarisk, foreslår JETTE JENSEN:

Hvorfor er det, at der blandt et lille flertal (desværre det flertal, der træffer beslutningerne) i kommunalbestyrelsen hersker den overbevisning, at stort er godt? At det skulle være bedre med et stort centralt bibliotek midt i kommunen end flere små, som borgerne nemt kan komme til? Jeg kan ganske udmærket forstå, at der skal spares, men hvorfor er det Nord, der skal bære alle besparelserne, er det, fordi vi er de ressourcestærke, som jeg hørte borgmesteren udtale på AOF¿s møde torsdag aften? Sikke da en sølle argumentation. For mig ville det være mere rimeligt, at alle bidrog til besparelserne, sådan må et demokrati da fungere. Vores bibliotek - Holmegården - har i dag en beskåret åbningstid på 24 timer om ugen, det beklager vi os ikke over, det fungerer fint.

Derfor vil jeg foreslå, at man i stedet kigger på Hovedbiblioteket, og ud af Hovedbibliotekets budget på vel omkring 30 mio. kr. må det da være muligt at finde de små 1,5 mio., der skal bruges for at drive Holmegården videre. Hovedbiblioteket kunne jo indføre en lukkedag om ugen, som vi har i Nord. Lad os nu beholde vores bibliotek og dele besparelsen solidarisk i hele kommunen.

Publiceret 09 November 2010 09:00