Helle Adelborg.

Helle Adelborg.

Meld dog ud!

Hvidovrelisten fortæller ikke hvor de ville spare, nemlig ved at fortsætte med salamimetoden, skriver HELLE ADELBORG:

Det var da tæt på at jeg fik kaffen galt i halsen, da jeg onsdag eftermiddag fik mulighed for at læse ugens udgave af Hvidovre avis og læserbrevet ¿Man slagter da biblioteker¿ fra Arne Bech (AB).

AB skriver, at de er kommet med andre og bedre løsninger, men flertallet vil ikke se udover direktionens forslag. Sjovt nok beskriver AB ikke engang selv sine egne forslag og hvorfor mon ikke? De vil nemlig IKKE her i avisen pege på deres konkrete besparelsesforslag, det vil ramme besparelse på skoleområdet, som vil fortsætte salamimetoden og som altid rammer uhensigtsmæssigt alle. Der skrives endvidere, ¿tænker flertallet overhovedet på fremtiden for borgerne¿, ja i allerhøjeste grad gør vi det, præcis derfor træffer vi beslutninger om, hvor der skal reduceres. Vi vil ikke ramme de svageste, derfor peger vi, som Hvidovrelisten IKKE på at reducere skolerne med 5 mill. kr på kontraktstyring. Vi vil IKKE som de reducere på hver 10. nyansættelse = 10 mill.kr.. Det vil for en institution som plejehjemmet Krogstenshave med ca. 300 ansatte betyde, at de skal reduceres med 30 ansatte og det vil godt nok få meget store konsekvenser for den omsorg og pleje vore ældre medborgere får. Fakta er, at vi skulle reducere med 42 mill.kr i budget 2011 og det var da bestemt en svær nød at knække, når vi ikke ønsker at reducere nogle steder overhovedet. For to år siden reducerede vi med 22-23 mill.kr = 70 pædagogstillinger på 0-6 års området. Dem ville vi ikke, udover den noget udfordrende lov om børnehavemad og dermed en stigning på taksterne, ramme igen. Vi ville som flertal ikke indføre SFO-ordning, da besparelsen udelukkende blev indhentet ved en voldsom stigning på forældrebetaling, det ville Hvidovrelisten, men det skrives der sjovt nok heller ikke meget om fra deres side. ¿Hvor er det gamle Socialdemokrati¿ skrives der. Socialdemokraterne står bl.a. for at værne om de syge, ældre og svage borgere og for at sikre dem også i fremtiden, valgte vi bl.a. en reduktion på biblioteksområdet frem for at reducere på plejehjemmene og i hjemmeplejen. Præcis som mange andre kommuner gør det. Dk-nyt skrev den 3.11.10 ¿Biblioteker beskæres voldsomt¿, hele 76% af landets kommuner reducerer i det kommende års budget på biblioteksområdet. Jeg anerkender, at det er rart at have tingene meget tæt i lokalområdet, men som politiker skal man turde prioritere også de til tider meget svære valg, der skal træffes for at overholde de økonomiske rammer, som vi er underlagt af aftalen mellem Kommunerne Landsforening og Regeringen - nemlig absolut NULVÆKST!

Publiceret 09 November 2010 09:00