Jørgen Spang Poulsen

Jørgen Spang Poulsen

SKABER SPLID

JØRGEN SPANG POULSEN med svar på et totalt svigt!

Jeg noterer mig, at Dansborg-socialdemokraterne ikke føler sig bundet af budgetforliget.

Jeg noterer mig, at de, som bliver betegnet som Dansborg-socialdemokraterne, omfatter alle medlemmer i den socialdemokratiske vælgerforening Dansborg, hvilket betyder, at alle hæfter for denne holdning. Jeg noterer mig også, at selveste redaktør Madsen nu tydeligvis gør sig til talerør for vælgerforeningen Dansborg. Jeg noterer mig også, at Dansborgs/Per Brixums kritk af budgetforliget stort set er analog med liste H"s kritik. Tankevækkende! Dansborg har jo heller intet at tabe ved at kritisere budgetforliget - de har intet gjort for at deltage i eller påvirke forhandlingerne. Redaktør Madsens viderebringelse af Dansborgs synspunkter er jo kun endnu et forsøg på fra Dansborgs side at skabe splid i socialdemokratiet, men vi andre i partiet er kommet videre end som så. Jeg vil i stedet benytte lejligheden til at takke de, - d.v.s. liste T, SF, C og S - som lagde så mange kræfter og energi at nå frem til det budgetforlig, som foreligger. Indrømmet det er ikke optimalt, men det var de omstændigheder, hvor i det blev indgået heller ikke. Lad os så komme videre i en positiv ånd - det tjener både borgere og kommunen bedst.

Publiceret 09 November 2010 09:00