MArtin Roald-Arb¯l

MArtin Roald-Arb¯l

UNDER LAVMÅLET MILTON!

Med sidste uges Hvidovre Avis fulgte et kulørt 4-siders indstik, hvor kommunen, personificeret ved borgmester Milton Graff, orienterede om budget 2011.

Udgangspunktet er naturligvis den kritiske økonomiske situation kommunen befinder sig i, men når det er slået fast, lyder det nærmest som om vi skal glæde os over de mange besparelser. Besparelser som vævet ind i lyserød candyfloss beskrives på de 4 sider. Men det mest utrolige er nu, at den klart største enkeltbesparelse er camoufleret så godt, at man skal have de meget skarpe briller på for overhovedet at finde den: Nedlæggelsen af 37 lærerstillinger til et samlet beløb på 16 mio. kr. årligt, en besparelse der alene finansierer næsten 40 % af den samlede kommunale budgetbesparelse! Til gengæld kan vi læse, at der spares 112.000 kr. ved at droppe juletræet på Hvidovre Torv¿ Under overskriften ¿Flere timer på skemaet¿ står skrevet: ¿Med budgettet for 2011 får eleverne i Hvidovres skoler en ekstra dansktime på 4. og 5. klassetrin. Samtidig skal lærernes arbejdstidsaftale genforhandles, så den arbejdstid, lærerne bruger på forberedelse, skole-hjem samarbejde, efteruddannelse mv. bliver omfordelt til fordel for flere timer med børnene i skolen på alle klassetrin¿. For det første får børnene i skolen - på alle klassetrin - ikke flere timer, når lærerne skal undervise mere. De 37 nedlagte lærerstillinger betyder i stedet, at arbejdsopgaver svarende til i alt 62.000 arbejdstimer forsvinder, og det eneste man kan være sikker på er, at det ikke kan gøres uden kraftige forringelser af det skoletilbud kommunen giver sine elever. Utroligt at dette kan vendes til, at det skulle være en forbedring for børnene i skolen. Ud over det nævnte skole-hjemsamarbejde og efteruddannelsen kan det ikke undgås at få konsekvenser for f.eks. klasserejser, ekskursioner, skolebibliotek, vejlederfunktioner, SSP-arbejde mv. Den tidligere skolelærer og lærerforeningsmand, Milton, burde vide bedre, og formuleringen er sikkert (forhåbentlig) heller ikke hans egen - men dette er altså spin af værste skuffe! I sine indledende bemærkninger runder Milton afsnittet om skoleområdet af med ordene: ¿Vi ønsker fra kommunalbestyrelsens side at give Hvidovres børn det bedste udgangspunkt for at trives, lære og udvikle sig, så de senere kan få uddannelse og arbejde, og budget 2011 rummer også andre tiltag til forbedringer af Hvidovres folkeskoler. Hvordan synes du selv lige det går, Milton? Er du stolt over dette makværk? Det bliver da spændende forhandlinger, der skal i gang med lærerne¿ for der skal vist både tryllestøv og candyfloss til for at der skal komme noget godt ud af det med dette udgangspunkt. Det er simpelthen under lavmålet, Milton!

Publiceret 09 November 2010 09:00