I stilheden døden, i strømmen livet.

RUC's segl bærer en koral med den latinske tekst: ”In tranquillo mors - in fluctu vita”, oversat til dansk: ”I stilheden døden, I strømmen livet”. Hermed hentydes til følgende træk ved korallens liv og død: Koraller kan kun trives i meget rent og saltholdigt vand, som er i stadig bevægelse. Derfor dør korallerne på læsiden af rev, men på vindsiden, hvor bølgeslaget og strømmen er stærkest, vokser de og udvikler sig i store og smukke kolonier. Det er dog de ældre dele af revet, som giver det styrke og kraft til at modstå bølgeslaget gennem århundreder. Hvis vi nu forestiller os, at Roskilde med sin over 1000 års historie er den ædle del af revet, hvad er det så RUC med sine 50 år trives i? Er det meget rent og saltholdigt vand, som er i stadig bevægelse? , og hvor skal det ”vand” så komme fra? Fra Roskilde?, fra Region Sjælland eller fra Regeringen? På Venstres landsmøde sidste år var et af Lars Løkke Rasmussens mål, at Danmark i 2020 skal have et universitet i europæisk topti. Er det det vi skal arbejde på i Roskilde? Eller er det et universitet der har det laveste frafald, den højeste andel af studerende fra ufaglærte hjem, flest, der gennemfører på normeret tid og flest der efterfølgende kommer i Job? Med 3000 fyrede medarbejdere på vindmøllefabrikken Vestas. Erhvervsskoler efterladt i glemsel med en frafaldsprocent på 48%, er det på høje tid vi får øjnene op for ”Hvad Danmark skal leve af”! Illusionen om Danmark som et produktionsfrit samfund, hvor behovet for faglært arbejdskraft er ubetydeligt, og hvor arbejdskraften fremover skal være kreativt tænkende akademikere, er ikke alene forkert, det er også en trussel mod dansk økonomi på længere sigt. Med fem tekniske skoler, fem gymnasier og et stort forskningscenter Risø som ”det rene og saltholdige vand i stadig bevægelse”, er der ”vand” nok i Roskilde. Men hvis vi ikke sikrer, at der i Regionen er industri og produktion, hvad skal vi så leve af? Kent Nielsen Svendborgvej 16 Roskilde.

Publiceret 10 November 2010 03:00