Når engagementet kammer over

Et enigt kultur- og idrætsudvalg besluttede i sidste uge, hvordan en af puljerne med kommunale midler skal fordeles i det kommende år. Det har givet anledning til en del avisomtale i de seneste dage. Jeg kan forsikre langt de fleste ansøgere om, at hvis vi havde det dobbelte tilskud at dele ud, så ville disse midler uden problemer finde vej til alle mulige gode formål og initiativer, der igangsættes og drives af ildsjæle og folk, der brænder for en sag. Derfor må vi desværre jævnligt skuffe ansøgere, men det er ikke ensbetydende med, at vi fra politisk hold ikke finder de enkelte initiativer gode og samfundsgavnlige. Vi er blot nødt til at prioritere ud fra en samlet vurdering. I et demokrati er det naturligvis ikke altid, at alle synes, en beslutning er rigtig. Eller retfærdig for den sags skyld. En af de utilfredse aktører er Dampradioen, der efter mere end 25 år på den kommunale finanslov ikke bliver tildelt midler i 2011. Det er ledelsen af Dampradioen forståeligt nok ikke tilfredse med, og jeg synes, det er helt i orden, at man lufter sin utilfredshed og protesterer over en politisk afgørelse. Det er imidlertid ikke kønt, når engagementet kammer over, og der er nogle ting i Dampradioens kritik, som jeg finder betænkelig. Dampradioen har bl.a. i al offentlighed kritiseret en af de andre ansøgere, der har fået bevilget midler. Det burde man holde sig for god til. Man bliver ikke større af at nedgøre andre. Derudover er ledelsen blevet meget personlig i sin kritik af udvalgets formand, Birgit Pedersen fra SF, som en af Dampradioens ildsjæle deler partifællesskab med. At gå personligt efter udvalgsformand Birgit Pedersen finder jeg ganske enkelt urimeligt. Ikke mindst fordi udvalget har truffet sin afgørelse i enighed. Og så vil jeg minde den pågældende ildsjæl om, at vi i byrådet ikke deler midler ud på baggrund af partikort, men på grundlag af en saglig og overordnet vurdering. Jeg har givet min personlige støtte til udvalgsformanden i denne sag. Og den støtte står jeg ved. Ligesom jeg går ud fra at de andre udvalgsmedlemmer står ved deres beslutning. Jeg vil derfor opfordre Dampradioen til fremadrettet at søge andre puljer og andre finansieringskilder til sit prisværdige virke. Nu har vi fra et enigt udvalgs side af en række årsager blot fundet tiden inde til, at andre gode formål også skal tilgodeses. Lars Lindskov, (C) Næstformand, Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 10 November 2010 03:00