Om Demokratilisten og budgetforliget

Den 5. oktober vedtog kommunalbestyrelsen enstemmigt budget 2011-2014 – altså også med Demokratilisten. Mange vil huske, at Demokratilisten ved de to tidligere budgetforlig ikke har kunnet indgå i budgetforlig.
Når vi denne gang er gået med, er det ikke fordi, vi har fået armen vredet om eller har skrevet under med ført hånd. Nej, forklaringen er ganske enkel: Vi har fået rigtigt mange vore lokale mærkesager med i forliget, og det er vi stolte af
Egentlig er det nærmest Socialdemokraterne, der har måttet tilpasse sig til nye parlamentariske tilstande, der nu begynder at ligne demokratiske processer i det kommunalpolitiske arbejde.
Sagen er jo, at oppositionen bestående af Demokratilisten, Konservative og Venstre siden valget i 2009 har fundet mere sammen ved jævnlige møder med politikere og formænd og drøftet vigtige sager og de enkelte partiers holdninger til dem.
Møderne i oppositionen er gennemført med en fri drøftelse, ja nærmest som en gensidig orientering. Det har så betydet, at der under budgetforhandlingerne har været en reel opposition, som ikke blev rokket selvom Socialdemokraterne med borgmesteren i spidsen forsøgte at drive kiler ind i sammenholdet.
Det er en selvfølgelighed, at alle parterne forpligter sig til en stram økonomisk styring. Den holdning var i praksis ikke stram nok i de forrige valgperioder,  hvor alt for mange euforiske politikere troede på, at den nye storkommune var rig!
Selve teksten i budgetforliget kan findes på Køge Kommunes hjemmeside, men her skal fremhæves nogle af de væsentligste punkter, som Demokratilisten altid har lagt vægt på.
Køge kommune består af ret mange lokalsamfund, hvoraf flere samler sig om en skole og eventuelt et bibliotek. Demokratilisten har blandt andet tilsluttet sig budgetforliget, fordi det sikrer, at disse fortsat består. De er gang på gang fremhævet som nødvendige (need) og så må noget luksus (nice) glide ud.
Både skoler og biblioteker kan man finde besparelser, uden at der sker lukninger. Har lukningerne først fundet sted, kommer skoler eller biblioteker ikke tilbage til disse lokalsamfund. Det bliver nødvendigt med flere brugerbetalinger, end vi hidtil har været vant til. Det er ikke Demokratilistens ønske dagsinstitutioner lukkes, medens ”til gengæld ingen skoler lukkes”. Der er ikke tale om gengæld, men om benhård prioritering.
Demokratilisten har naturligvis tilsluttet sig, at sygefraværet i kommunen skal ned. Det er langt højere end i det private erhvervsliv, og vi tror ikke det kan tilskrives hårdere arbejde i det offentlige. Der er brugt 90 mio. kr. til vikarer, og det er alt for meget.
Vi tror på at en ændret ledelsesstruktur og virksomhedskultur er mulige værktøjer til, at der skabes et bedre arbejdsmiljø, som vil kunne nedbringe fraværet væsentligt. Vi er også med på, at der skal reduceres i antallet af ansatte på rådhuset og andre steder.
Der er faktisk ansat over 100 personer mere i den nye Køge Kommune, en der før fusionen var i de to sammenlagte kommuner tilsammen.
Demokratilisten fik en ændring med i forhold til lukning af cafeerne på ældrecentrene i weekenden i stedet for at lukke flere af de mindste helt,  men i stedet holde dem alle i gang på de dage, hvor der er den største søgning på dette tilbud.
I et senere indlæg om budgettet vil vi beskrive nogle flere af de budgetposter, som vi arbejdede for. Herudover vil vi oplyse om øvrige af vore ideer, som vi synes er blevet sådan skubbet lidt stedmoderligt til side, men som kan give store besparelser.
Vi mener fortsat at det ganske enkelt er nødvendigt med yderligere stramninger fordi, der er for lidt luft i det vedtagne budget til uforudsete udgifter.

Publiceret 10 November 2010 06:45