Hvor er Køge i landsdækkende iværksætter-kampagne?

I uge 46 afvikles en landsdækkende (og sågar global) iværksætterkampagne, som man kan læse mere om på www.uge46.dk - med et hav af spændende aktiviteter målrettet iværksættere, virksomheder i vækst samt unge. Men Køge (og Stevns) er helt fraværende med aktiviteter!
Når man søger på siden, er det eneste man finder et dokument med denne sætning: ".... Strøget i København er den dyreste placering, mens en fjern sidegade i Køge er ret billig"!

Med et kommende SUPERSYGEHUS, et større Uddannelses-CAMPUS, en ny JERNBANE og ny RING 5 samt byudviklingsprojektet KØGE KYST - så er der ingen tvivl om, at det vil åbne erhvervsmulighederne i Køge og omegn markant i de kommende år.
Køge ligger geografisk som "porten" mellem by/land - og med en ny bro eller tunnel ved Femern også som porten mellem Norden/Europa. Køge er derfor en af de byer og områder i Danmark med de mest optimale vækstbetingelser i de kommende år.
Men også et område, hvor der er og vil blive brug for støtte, rådgivning og undervisning i iværksætteri og hvordan virksomheder kan vækste. For hvad betyder den kommende udvikling for nye og eksisterende virksomheder og er de ?gearet? til de udfordringer og muligheder, der vil komme i spil for erhvervslivet i Køge de kommende år?
Eller vil vi, som det blev formuleret så sent som i "Fingerplanen" fra 2007, blive til et sted med kolonihavehuse ... eller bare blive nævnt I en bisætning som et sted med billig husleje? Det sidste tror jeg dog næppe på, med de mange nye store projekter samt det strategiske fokus, som Køge har fået.

Netop derfor er det endnu mere mærkværdigt, at Køge ikke kan tilbyde nogle aktiviteter i den landsdækkende iværksætter-kampagne i uge 46.
På Væksthus Sjællands hjemmeside kan jeg desuden læse, at der er planer om at etablere 9 Vækstfabrikker i Region Sjælland. De første er allerede etableret i Vordingborg, Stege, Næstved og Holbæk, og flere er på vej bl.a. i Greve og Roskilde. Men igen er Køge ikke nævnt!
Er der ikke ambitioner og visioner om at understøtte nye iværksættere i Køge Kommune?

Publiceret 14 November 2010 09:00