Uddannelse betaler sig!

95 % af alle unge skal i 2015 gennemføre en ungdomsuddannelse (STX, EUC, HTX, HHX etc.) lyder målet fra Regeringen. Et mål som jeg mener er meget ambitiøst, men også realistisk.

I Danmark forholder det sig således så 17 % af vores unge, ikke kan læse eller skrive ordentligt når de kommer ud af folkeskolen.
Altså næsten hver femte unge! Over halvdelen af de unge der får deres afgangseksamen er ikke helt sikre på hvad de vil efter folkeskolen. Jeg var så heldig at jeg tilhørte den gruppe, som allerede tidligt i mit skoleforløb vidste hvad jeg ville og i hvad retning jeg skulle. Mange af mine venner og veninder havde det ikke lige så let.
Derfor mener jeg at folkeskolerne skal blive bedre til allerede tidligt i folkeskoleforløbet at tage fat i den unge, og vejlede og planlægge så vidt det er muligt på fremtiden for den enkelte elev. Og det gøres IKKE bare ved de 2 samtaler som er obligatoriske i løbet af 8. og 9. klasse.
Der skal mere til, og det skal holdes ved lige. Ansvaret ligger hos både den enkelte skole, vejleder, lærer og forælder, som jeg mener bør være en del af forløbet.
Vi skal i Danmark sørge for at vi ikke centralt fra, styrer for meget af det som den enkelte skole bør varetage. Der er desværre tendens til at vores folkeskoleelever bliver kastet ud på de forskellige præsentationsbesøg og brobygninger på det almene gymnasium eller handelsskolen og at de bare havner samme sted som vennerne.
Det skal tilrettelægges i sammenhæng med de opfølgende statussamtaler som vejlederen, læreren og forælderen har med den unge i løbet af året. Vores uddannelsesudbud skal markedsføres meget mere direkte til den enkelte elev, i stedet for at det gøres i klyngevis på den måde som der desværre er tendens til nu.

Vi ser i øjeblikket store danske virksomheder flytte deres virksomheder og derunder produktion til udlandet og særligt Asien, fordi uddannelses - og efterspørgsniveauet derovre er bedre.
Derfor er det meget nødvendigt at vi i Danmark sørger for at fastholde de gode og sunde virksomheder, som udgør en så stor del af det brændstof som skal få hjulene til at dreje rundt. Det gør vi bedst muligt ved at forhøje vores uddannelsesniveau og samtidig øge arbejdsudbuddet hos de virksomheder vi har, og samtidig tiltrække nye udefra.
Derfor er de forskellige erhvervsskattelettelser, som netop er vedtaget af Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne, også et stort aktiv for dansk erhvervsliv og derpå brændstoffet til vækst, velstand og velfærd.
Det er vigtigt at vi ude i kommunerne bestræber os på at bygge på ungdommens kræfter og sætte kræfterne ind på at nå det ambitiøse uddannelsesmål, som er sat af regeringen. Det vil jeg kæmpe for i vores kommune!

Publiceret 14 November 2010 13:00