Steen Bach Nielsen, Region Sjælland. (Pressefoto).

Steen Bach Nielsen, Region Sjælland. (Pressefoto).

Flere unge skal have en uddannelse

I bedste bazarstil kommer det til at summe af liv og gode snakke om succeser og erfaringer, når Region Sjælland inviterer til en eftermiddag, der handler om, hvordan vi kan fastholde de unge i uddannelsessystemet.
Arrangementet Vidensbazar er et tilbud til alle, der arbejder med unge og uddannelse.
Ideen med basaren er at lade de erfarne aktører på uddannelsesområdet komme til orde og give dem indsigt i hinandens aktiviteter. Især kommer bazaren tirsdag den 23. november til at handle om, hvordan uddannelsesinstitutionerne kan fastholde de unge og nedbringe frafaldsprocenten.
På langt sigt er det nemlig målet, at uddannelsesniveauet skal hæves i hele regionen.
- Flere unge skal have en uddannelse, og flere unge skal fastholdes i deres uddannelse. Det er en national målsætning, og Regionsrådet har en klar ambition om at bidrage. Dette gør vi ved for eksempel at understøtte spændende og nyskabende aktiviteter på regionens uddannelsesinstitutioner. Det sker ved afprøvning af forskellige metoder, samarbejdstiltag og uddannelsestilbud. På forskellig vis giver det gode forudsætninger for at styrke uddannelses- og kompetenceudviklingen i regionen, siger regionsrådsformand Steen Bach Nielsen.

Ja til nye redskaber

- Men vi har brug for mere viden om de rette redskaber til at nå vores mål. Derfor har Region Sjælland taget initiativ til Vidensbazar, så aktører fra regionens uddannelsesinstitutioner kan udveksle viden om, hvad der batter, når vi snakker fastholdelse af de unge i uddannelse, fort-sætter Steen Bach Nielsen, der også ser frem til at bazaren kan give regionrådspolitikerne en viden om, hvad der skal satses på af uddannelsestiltag fremover.
Formen på vidensudvekslingen er bevidst valgt uformel. Der er ganske enkelt lagt op til dialog på tværs af deltagerne, så alle kan komme til orde i løbet af de tre timer, bazaren holder åben.
Arrangementet er målrettet de relevante projektpartnere, som Region Sjælland har ydet tilskud til, men også medlemmer af Regionsrådet, kommuner, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Studievalg Sjælland, produktionsskoler og andre, der arbejder med unge og uddannelse, er inviteret med på dagen.
Vidensbazaren finder sted tirsdag den 23. november 2010 klokken 14–17 i Regionshuset i Sorø.
pm

Publiceret 15 November 2010 17:30