Beslutter om en uge om Engstrand nedlægges

Allerede om en uge, på tirsdag den 23. november, beslutter kommunalbestyrelsen, om Engstrandskolen skal nedlægges.

Af
ark

I rapporten om den fremtidige skolestruktur - der blev offentliggjort sidste mandag -lægger man op til, at kommunalbestyrelsen først i februar 2011 skal beslutte, hvorvidt Engstrandskolen skal nedlægges. Men her er tale om den endelige beslutning - i mellemtiden er der en otte uger lang høringsperiode. - Træffer kommunalbestyrelsen beslutning om skolenedlæggelse, skal denne beslutning sendes i høring. Høringsperioden starter ved offentliggørelse i Hvidovre Avis den 30. november og varer otte uger. Kommer der i forbindelse med høringerne indsigelse mod skolenedlæggelse, skal kommunalbestyrelsen have fire uger efter høringsperioden til at behandle indsigelserne. Den endelige beslutning om en skolenedlæggelse skal træffes af kommunalbestyrelsen senest den 1. marts forud for det skoleår, hvor skolenedlæggelsen påtænkes gennemført, fortæller skolechef Ulla Blom Kristensen. Man må formode, at der vil komme adskillige indsigelser mod en skolenedlæggelse. Derfor vil planen efter al sandsynlighed være således: Den 11. november behandlede skoleudvalget forvaltningens indstilling. Den 23. november træffer kommunalbestyrelsen beslutning.

Publiceret 16 November 2010 09:00