Formanden for Social- og sundhedsudvalget i Faxe kommune, Mogens Stilhoff (th) - her i en snak med adm. direktør for Falck hjælpemidler, Brian Jørgensen. (Privatfoto).

Formanden for Social- og sundhedsudvalget i Faxe kommune, Mogens Stilhoff (th) - her i en snak med adm. direktør for Falck hjælpemidler, Brian Jørgensen. (Privatfoto).

Blodprøvetagning i borgerens eget hjem

Nyt tilbud fra Faxe kommune til borgerne på ældrecentrene.

Som den første kommune i landet tilbyder Faxe Kommune nu at tage blodprøve hos de borgere, der bor på ældrecentrene, for at kontrollere blodets størkningsniveau.
Kommunen arbejder nu også på at inddrage de borgere, der bor udenfor ældrecentrene i projektet. Derfor er borgere, som allerede modtager sygepleje eller praktisk/personlig hjælp, og som er i antikoagulationsbehandling, de seneste uger blevet tilbudt at deltage i projektet.
Det skønnes, at 7-8 % af alle borgere på ældrecentrene er i anti-koagulationsbehandling, der ordineres af en læge for at forebygge dannelse af blodpropper.
- Vi er glade for at være med i projektet. For en del borgere kan det være meget besværligt at møde op på sygehuse eller i lægepraksis for at få taget blodprøve.  Med vores deltagelse i projektet ønsker vi at skabe mulighed for, at borgerens behandling følges tæt i borgerens eget hjem. Vi håber, at den tætte opfølgning på behandlingen kan være med til at forhindre hospitalsindlæggelser og give en øget kvalitet og tryghed for borgerne, siger Mogens Stilhoff, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Faxe kommune.
Sundhedsministeriet har udmøntet 590 millioner kr. fra de såkaldte kronikerpuljer, som regioner og kommuner har mulighed for at søge penge fra. Pengene skal gå til en bedre indsats for patienter med en kronisk sygdom.
På nuværende tidspunkt er tre primærsygeplejersker oplært i at tage blodprøver. Sygeplejerskerne rapporterer svar på blodprøven til Center for trombose og hæmostase på Næstved Sygehus, som styrer og overvåger behandlingen. I løbet af kort tid modtager sygeplejerskerne svar og kan give borgeren den rette medicin.
Tidsrammen på projektet er til udgangen af 2012.
pm

Publiceret 16 November 2010 16:15