Her skal der opføres almene ældreboliger.

Her skal der opføres almene ældreboliger.

Byggeriet kan snart begynde

Grønt lys til ældreboligerne ved Bredalsparken

Lokalplan 230 for ældreboliger på hjørnet af Hvidovrevej og Brostykkevej - for enden af Bredalsparken - er nu endeligt vedtaget.

Af
oas

De nye ældreboliger vil blive opført, så de kommer til at ligne resten af Bredalsparken med gule mursten, og hvide vinduer og døre. Kommunalbestyrelsen vedtog på sit seneste møde Lokalplan 230 - Ældreboliger ved Bredalsparken på Brostykkevej. Planområdet ligger på hjørnet af Hvidovrevej og Brostykkevej. Området omfatter et areal på ca. 2.000 m2 og betyder, at det hvide hus på hjørnet snart er historie. Ejendommen er som tidligere omtalt kommunalt ejet og blev efter offentligt udbud i 2009 besluttet solgt til Hvidovre almennyttige Boligselskab med henblik på opførelse af almene ældreboliger. Lokalplanen udgør det planlægningmæssige grundlag for nedrivning af en eksisterende villa og opførelse af en boligbebyggelse i tre etager. Kommunalbestyrelsen har ved tidligere lejligheder drøftet antallet af parkeringspladser. Der bliver ikke plads til mange biler omkring det kommende ældrebyggeri, men kommunalbestyrelsen vedtog dog at forøge det oprindelige antal med yderligere tre parkeringspladser.

Publiceret 16 November 2010 09:00