De er ¿limen¿ i vores by

¿Limen¿ i vores by? Det er de frivillige arbejdere - uden dem ville vores by falde fra hinanden..

Hvidovre er en kommune, hvor borgerne involverer sig rigtig meget. De involverer sig i politik, i sport, i kultur og i hinanden.

Af
Praktikant Daniel Straube

Det kommer bl.a. til udtryk gennem en masse foreninger og organisationer, hvor borgere samles om en sag, et mål eller en aktivitet. En masse af disse foreninger og organisationer ville dog ikke eksistere, hvis det ikke var for de mange dedikerede borgere, der vælger at arbejde frivilligt og gratis for at sikre friheden til andre. I anledningen af, at der den 25. november er valg til Frivillighedsrådet, kan du derfor i de følgende uger på hvidovre.dk læse korte interviews med repræsentanter fra Det Frivillige Hvidovre. Niels Jensen-Stoch er formand for Høreforeningens lokalafdeling i Hvidovre. En afdeling han var med til at stifte for tre år siden. Foreningens formål er at forbedre forholdene for hørehæmmede i kommunen. Foreningen arrangerer møder, hvor der f.eks. informeres om tekniske hjælpemidler, men også om, hvordan man klarer sig i et parforhold, hvor den ene part er hørehæmmet. Niels Jensen-Stoch har ¿kun¿ været hørehæmmet i otte år, så han er, som han selv formulerer det, ¿ny-handicappet¿: - Jeg har aldrig arbejdet med handikap-arbejde før jeg trådte ind i Hørerforeningen, men jeg har altid lavet frivilligt arbejde. Jeg har bl.a. arbejdet som ulandsfrivillig i Kenya i to år, og har altid været involveret i politisk arbejde... Ellers sker der ikke noget - Jeg er stor tilhænger af frivilligt arbejde, og synes generelt, at man som borger bør arbejde frivilligt på et tidspunkt i sit liv. Det er vigtigt for samfundet, ellers er der en masse ting, der ikke bliver gjort. Jeg tror også ofte, at man er mere engageret, når man er frivillig. Man vil gerne sikre, at der kommer et godt stykke arbejde ud af det man laver. Ud over den tilfredsstillelse, man får ved at gøre noget for andre, er én af de ting jeg sætter pris på i forbindelse med frivilligt arbejde, at man får indflydelse. Gennem frivilligt arbejde har jeg fået indflydelse inden for områder, jeg synes er interessante som f.eks. en teaterbestyrelse jeg sidder i. Jeg oplever også at få indflydelse på områder, jeg ikke blot syntes er interessante, men også vigtige, som for eksempel mit arbejde i Høreforeningen, bestyrelsen for Dansk Handicap Hvidovre og kommunens handicapråd... Der er ca. 800.000 hørehæmmede i Danmark og statistisk set bor 7-8.000 af dem i Hvidovre. Der er derfor god grund til at udbrede kendskabet til hørehæmmedes problematikker og forsøge at skabe endnu bedre forhold i en kommune, der ifølge Niels Jensen-Stochs mening, allerede har ganske gode forhold for hørehæmmede. Når Høreforeningen afholder arrangementer, annoncerer de det i Hvidovre Avis. Så bliver budskabet spredt. Helt aktuelt afholder de den 18. november arrangementet ¿Der skal to til tango¿, hvor Lotte Rømer holder et foredrag om forholdet mellem den hørehæmmede og dennes samtalepartner. Det kan være ægtefælle, kæreste, familie, kolleger med videre. Om Frivillighedsrådet Hvidovre Kommune uddeler hvert år økonomisk støtte til de foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde. Hvidovre Kommune har et Frivillighedsråd, der fungerer som sparringspartner til Social- og Sundhedsudvalget, i forbindelse med uddeling af støtte. Frivillighedsrådet er sammensat af repræsentanter fra Foreningslivet i Hvidovre Kommune De frivillige arbejdere har en stor del af, at vi lever i en sund by. De udviser kærlighed og omsorg til deres by og deres medmennesker, ved at udføre et arbejde de ikke bliver betalt for. Dette fænomen holder vores by sammen. Lad os håbe at fænomenet vil stå til evig tid.

Publiceret 16 November 2010 09:00