På toppen af Solhuset hørte Pernille Frahm om solcellerne, som producerer energi på taget af det store hus.

På toppen af Solhuset hørte Pernille Frahm om solcellerne, som producerer energi på taget af det store hus.

Der sker meget i Hvidovre

Pernille Frahm, SF"s nyvalgte folketingskandidat, på kommunalpolitisk ¿praktikbesøg¿ i Hvidovre

SF"s Pernille Frahm, der er Hvidovrekredsens nye folketingskandidat er i øjeblikket ved at se nærmere på Hvidovre.

Af
oashvidovreavis.dk

- SF"s kommunalbestyrelsesmedlemmer vil gerne gøre et arbejde for, at vores folketingskandidat får et godt kendskab, viden og indsigt i, hvordan Hvidovres kommunalpolitiske landskab ser ud og fungerer, beretter Nina Thøgersen. - Pernille Frahm startede derfor i forrige uge med at overvære kommunalbestyrelsesmødet fra tilskuerlogen og i mandags var hun på besøg i Aktivitetscenteret i Hvidovregade sammen med mig. Her fik hun et indblik i de aktive pensionister og førtidspensionisters mange aktiviteter i dette pragtfulde center, der ledes af en meget engageret kvinde - nemlig Liff Falhof... Det var en god start på en rundtur, der fortsatte sammen med SF"s kommunalpolitiker Katrine Høybye Frederiksen, der introducerede Pernille Frahm til beskæftigelsesprojektet Multicaféen, hvor projektledere deltog og fortalte om Hvidovres beskæftigelsesområde. Turen gik videre til ¿Ungeindsatsen¿ på Hvidovrevej 510, så Pernille Frahm kom omkring både ældreområdet og arbejdsmarkedsområdet den dag. Mere praktik I fredags drejede det sig om Hvidovres miljøpolitiske område, hvor turen var tilrettelagt af Anders Wolf Andresen. ¿Praktikturen¿ begyndte med et besøg på virksomheden EBO Consult A/S, der beskæftiger sig med rådgivningsarbejde i alt indenfor fjernvarme, energibesparelser og vedvarende. Virksomheden har bl.a. været rådgivende ved opsætning af Hvidovres vindmøller. Turen gik siden til Store Hus, også kaldet Solhuset og videre til de store vindmøller, hvor formanden for Hvidovres Vindmøllelaug, Erik Frølund Thomsen, fortalte om vindmøllernes vej fra idé til virkelighed. - Pernille Frahms praktikbesøg slutter ikke her, fortæller Nina Thøgersen: - For Pernille er i sit hverv som folketingspolitiker også SF"s kulturordfører. Derfor er det også helt aktuelt at aflægge et besøg hos Hvidovres Egnsteater ¿Teater Vestvolden¿ og se det nyopsatte egnsspil ¿Tanker i natten¿... SF Hvidovres kommunalpolitikere fortsætter praktikbesøgene med Pernille Frahm, det næste halve år, så de kan få introduceret deres folketingskandidat ordentligt i Hvidovre Kommunes virkelighed.

Publiceret 16 November 2010 09:00