- Kvalifikationer skal være det eneste parameter, når kommunen ansætter medarbejdere, mener Mikkel Dencker (DF)...

- Kvalifikationer skal være det eneste parameter, når kommunen ansætter medarbejdere, mener Mikkel Dencker (DF)...

Etnisk mangfoldighed

Kommunen skal vedtage måltal for kommunalt ansatte med en ¿ikke-vestlig¿ baggrund

I forbindelse med indgåelse af den såkaldte Trepartsaftale i 2007 - altså den gældende overenskomstperiode - blev det aftalt, at kommunen skal opstille måltal for andelen af medarbejdere, der skal være indvandrere/efterkommere.

Af
oashvidovreavis.dk

Kommunalbestyrelsen skal drøfte opfyldelsen af måltallene mindst en gang årligt. Kommunens andel af medarbejdere med en ikke-vestlig baggrund blev tidligere på måneden drøftet på et møde i økonomiudvalget, som besluttede at anbefale en indstilling fra Personale Service, som lægger op til at der i den kommende annoncerings- og rekrutteringsstrategi, arbejdes med, hvordan kommunen kan fremme en afspejling i forhold til det omkringliggende samfund. Der var ikke enighed om dette i økonomiudvalget, idet Mikkel Dencker (DF) mente, at ¿rekrutteringen skal være funderet på kvalifikationer som eneste parameter¿. Formålet med måltallene er, at indvandrere/efterkommeres andel af kommunens ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund. Kommunen skal aktivt være med til at tage et socialt ansvar, således at den allerede eksisterende mangfoldighed blandt medarbejderne fastholdes.

Publiceret 16 November 2010 09:00