vgfdv

vgfdv

MINDEORD

Christian Thode, formand for Boligselskabet Friheden, skriver mindeord om Gert Brammer:

Gert Brammer, vor gode ven og kammerat sov stille ind søndag den 14. november 2010. Gert har været et utrolig stort aktiv gennem årene, såvel i Boligselskabet Frihedens afdelingsbestyrelse, som i repræsentantskabet. Han var bl.a. gennem flere år formand for aktivitetsudvalget, og medvirkede her til en gennemgribende fornyelse af det frivillige arbejde i boligselskabet. Sammen med Ella Frederiksen modtog Gert Brammer i 2007 KAB-Prisens 2. præmie til deling for deres indsats i forbindelse med bl.a. boligselskabets pensionistskovture, rejser for beboerne, gymnastikhold, fællesspisning, café-eftermiddage for demente og mange andre aktiviteter. Gert Brammer vil blive husket af de mange beboere der har deltaget i rejsegruppens rejser. Her var det ham der var tovholder på flere af de fly- og busture der gik til bl.a. Prag, Krakow og Tyrkiet. Gert Brammer vil ligeledes blive stærkt savnet i Billard Klubben ¿Dybet¿, som han medvirkede til at stifte i 2005, og hvor han gennem det sidste år har virket som ordfører. Gert Brammer vil altid have en særlig plads i vore hjerter. Æret være Gert Brammers minde.

Publiceret 16 November 2010 09:00