Jo mere kursen stiger på schweizerfranc - jo dårligere nyt er det for kommunens pengekasse.

Jo mere kursen stiger på schweizerfranc - jo dårligere nyt er det for kommunens pengekasse.

Ny strategi for kommunens lån i schweizerfranc

Kommunalbestyrelsen skal på sit næste møde drøfte en overordnet finansiel strategi

Som mange vil kunne huske, var Hvidovre Kommunes store lån i schweizerfranc for et par måneder siden meget diskuteret såvel her i avisen som i kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 31. august sagen om kommunens lån i schweizerfranc. I den forbindelse ønskede kommunalbestyrelsen, at der skulle formuleres en finansiel strategi for Hvidovre Kommune. Centralforvaltningen har hidtil i den daglige håndtering af kommunens aktiver og passiver samt ved større låneoptagelser og omlægninger, fulgt en strategi med henblik på at maksimere renteafkast samt minimere renteudgifter og kurstab. På kommunalbestyrelsens budgetseminar i september blev der nærmere redegjort for denne strategi - herunder de parametre, der lægges vægt på. Helt generelt følges naturligvis de bemyndigelser, der er givet af henholdsvis økonomiudvalg og kommunalbestyrelse. Strategien var imidlertid ikke nedfældet og derfor ikke godkendt af kommunalbestyrelsen. Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til en finansiel strategi, der fastsætter en række principper og retningslinjer for håndtering af kommunens formue- og gældsporteføljer. Denne ¿nye¿ finansielle strategi er nu godkendt i økonomiudvalget. Dog ikke af Dansk Folkeparti som er af den opfattelse, at kommunen ikke bør optage lån i fremmed valuta. HvidovreListen venter med at tage stilling til den finansielle strategi til sagen sidst på måneden dukker op på kommunalbestyrelsens dagsorden. 558 Af et referat fra mødet i økonomiudvalget fremgår det, at det er besluttet at der indkaldes til møde i økonomiudvalget hvis kursen på schweizerfranc når kurs 570 samt at der ligeledes indkaldes til møde hvis kursen på schweizerfranc falder til 520. Kursen var - da denne artikel blev skrevet fredag eftermiddag - 558. oashvidovreavis.dk

Publiceret 16 November 2010 09:00