Nye visitationsregler til daginstitutioner på vej

Alder skal ikke længere være afgørende for barnets placering på ventelisten

Når fødselsdatoen er afgørende for et barns placering på ventelisten til en daginstitution, har det uhensigtsmæssige følger for andre børn på ventelisten.

Den konklusion er Social- og Sundhedsforvaltningen kommet frem til i en evaluering af kommunens visitationsregler for 0-6-årige i kommunens dagtilbud. Derfor foreslår forvaltningen nu, at reglerne bliver ændret. Forslaget bliver behandlet på næste Social- og Sundhedsudvalgsmøde, og hvis det tiltrædes, vil de nye visitationsregler træde i kraft fra 1. februar 2011. De nye visitationsregler betyder blandt andet, at anciennitetsprincippet ændres fra at være barnets fødselsdato til at være opskrivnings-tidspunktet, dog tidligst fra 3 måneders alderen for 0-2-årige og 2½ års alderen for 3-6-årige. Desuden kan ancienniteten ikke overføres fra andre kommuner. - Mange forældre har efterspurgt et anciennitetsprincip, der er mere fair i forhold til, hvor længe barnet har stået på ventelisten. Forældrene føler sig forbigået, når tilflyttere kommer ind på ventelisten foran dem efter blot tre måneders opskrivning, hvor Hvidovre-forældrene kan have stået og ventet på plads meget længe, måske endda til et søskendebarn, skriver forvaltningen om ændringsforslaget. Forvaltningen påpeger desuden, at de nye regler vil betyde, at de mindre søgte institutioner vil opleve mindre udskiftning. - Personalet i mindre søgte institutioner oplever denne konstante udskiftning som en meget stor arbejdsbyrde. Fra barnets perspektiv er det også uhensigtsmæssigt, da der ikke opnås kontinuitet i relationer og i den pædagogiske udvikling, der er sat i gang, skriver forvaltningen. key

Publiceret 16 November 2010 09:00