Skoleledelse, en del forældre og lærere samledes torsdag for lægge strategi for, hvordan de vil kæmpe mod en lukning af Engstrandskolen. Foreløbig har skoleudvalget modtaget en modrapport, der kritiserer mange af konklusionerne i strukturrapporten fra forvaltningen.

Skoleledelse, en del forældre og lærere samledes torsdag for lægge strategi for, hvordan de vil kæmpe mod en lukning af Engstrandskolen. Foreløbig har skoleudvalget modtaget en modrapport, der kritiserer mange af konklusionerne i strukturrapporten fra forvaltningen.

Rapport om skolelukning er meget mangelfuld

Skoleledelse og bestyrelse var hurtig med at sende modsvar efter strukturrapport om skolelukning af Engstrandskolen

Det nytter ikke noget at nøle, hvis der er noget stort på spil. Og at lukke Engstrandskolen, vil ifølge skolens ledelse og skolebestyrelse være en fejlagtig beslutning, der er truffet på et ufuldstændigt grundlag.

Af
key

Derfor kunne Engstrandskolen kun tre dage efter offentliggørelsen af forvaltningens strukturrapport selv præsentere en modrapport, der påpeger en række fejl og udeladelser, der bør tages med i betragtning før byrådet træffer endelig beslutning om at lukke Engstrandskolen. I modrapporten præsenteres i alt 12 punkter, hvor der efter efter ledelse og bestyrelsens mening er foretaget en vurdering af Engstrandskolen der er enten mangelfuld eller direkte forkert. Især peger skoleledelsen på, at skolens faglige resultater og at skolens betydning for området er vurderet helt forkert. - Da Engstrandskolen er en skole med 10. klasse vælger udskolingselever i vanskeligheder fra kommunens andre skoler ofte at flytte til Engstrand. Det betyder, at tilflyttere påvirker skolens afgangsprøveresultater. Endvidere indgår resultaterne af vores ordblinde elever i læsecentret også i afgangsprøverne i strukturudvalgets rapport, står der i modrapporten. Sårbare børn rammes Modrapporten peger desuden på, at især sårbare børn, som skolen har en stor repræsentation af, vil mærke en alvorlig konsekvens af en skolelukning. - Mange elever på Engstrandskolen er udsatte børn og unge. Disse børn og unge er særligt følsomme overfor forandringer. Konsekvenserne af at flytte sårbare børn og unge ind i nogle meget anderledes rammer, med mange nye voksne og børn omkring sig er uforudsigelige, skrives det i modrapporten. Engstrandsskolens ledelse påpeger i den sammenhæng at skolen netop er vant til at håndtere svære konflikter mellem børn, unge og forældre. Af de tungere argumenter i rapporten er imidlertid også en tvivl om at trafiksikkerhed og ikke mindst økonomi ved lukning af skolen er gennemregnet grundigt nok. - Det er svært at få øje på en økonomisk gevinst ved at lukke Engstrandskolen. Godt nok bortfalder grundtilskuddet på 2 millioner kroner ifølge rapporten fra strukturudvalget, men 10.klasse/ungecentret bibeholdes på matriklen, hvilket fortsat må kræve en grundtildeling på 2 millioner. Der vil være betydelige udgifter til at udbygge Dansborgskolen, så den kan rumme nogle af eleverne fra Engstrandskolen plus de medfølgende lærere. Dansborgskolen har et lærerværelse, der højest kan rumme 50 lærere, så der må også være nogle personaleforhold, der skal udvides. Hvis man sideløbende hermed ønsker at etablere en mere sikker skolevej, kan det blive dyrt, står der i modrapporten. Modrapporten landede på skoleudvalgets bord torsdag eftermiddag umiddelbart før udvalget skulle træffe den indledende beslutning om en lukning af Engstrandskolen.

Publiceret 16 November 2010 09:00