Berørte forældre viser deres utilfredshed med, at der er peget på en skolelukning af Engstrandskolen.

Berørte forældre viser deres utilfredshed med, at der er peget på en skolelukning af Engstrandskolen.

Udvalg skyder beslutning om skolelukning

Politikere i Skoleudvalget ville ikke tage beslutning om nedlæggelse af Engstrandskolen, før de havde gennemlæst høringssvar fra skolen selv

Efter nyheden om anbefalingen af nedlæggelsen af Engstrandskolen skete de første politiske drøftelser af lukningen på Skoleudvalgsmødet i torsdags.

Af
ark

Her blev man enige om, at man ikke føler sig godt nok klædt på til at beslutte, om man vil følge forvaltningens anbefaling eller ej. Derfor afholdes der ekstraordinært skoleudvalgsmøde i morgen onsdag. - Kort før mødet fik alle medlemmerne et høringssvar fra Engstrandskolen. Den rapport blev også lagt på vores bord under selve mødet. Og vi havde ingen chance for at nå at sætte os ind i rapporten og tage en beslutning ud fra de nye oplysninger, siger skoleudvalgsformand Niels Ulsing. Han siger, at det ekstraordinære møde onsdag er en erkendelse af, at der er tale om en meget kort beslutningsproces her i første fase. - Selvom rapporten fra forvaltningen om den nye skolestruktur er gennemarbejdet, er der stadig ting, vi mangler svar på. Bl.a. mener vi, at der kan ske forbedringer med hensyn til opdelingen af de nye skoledistrikter. Enghøjskolens skoledistrikt skal der ses lidt nærmere på. Det kan virke uhensigtsmæssigt, at rigtig mange børn skal gå forbi Avedøre Skole for at komme til Enghøjskolen¿ Skoleudvalget vil forsøge at få en medarbejder fra Teknisk Forvaltning med forstand på trafiksikkerhed med på udvalgsmødet onsdag. Hvad vil det koste? Hvis Engstrandskolen besluttes lukket, skal en lang række klasser flyttes til Dansborgskolen. Men rapporten nævner ingen steder, hvad det vil koste at bygge Dansborgskolen om til at kunne rumme de mange elever? - Der er ikke sat økonomi på. Det har været umuligt at beregne på så kort tid. Men hvis det besluttes, at Engstrandskolen skal lukkes, skal midlerne til ombygningen bare findes¿ Man sparer mindst 2 mio. i grundtilskud på at lukke Engstrandskolen. Hvis det viser sig at koste adskillige millioner at bygge Dansborgskolen om, hvor er pengene så sparet? - Selvfølgelig betyder økonomien noget. Men nu er der ikke tale om et spareprojekt, men om en omstrukturering for at højne kvaliteten på Hvidovres øvrige skoler¿ Betyder det, at politikerne er klar til at følge anbefalingen af, at den økonomiske gevinst forbliver i skolevæsenet? - Ja, det er helt klart min overbevisning, at der er flertal for det, siger Niels Ulsing. Hvis 10. klasse skal blive på Engstrandskolen kan man vel ikke spare det fulde grundbeløb på 2 mio. kr., som Engstrandskolen får i dag? I rapporten nævnes ikke, hvad 10. klasse skal have i grundtilskud. Har I som politikere fået sådan en beregning? - Nej, det har vi ikke hørt. Men det er klart, at skal 10. klasse blive på Engstrand, vil man ikke spare alle 2 mio. kr. Desuden drøftede vi i skoleudvalget, at det er muligt, at den kommende 9. klasse kan blive færdige på Engstrand sammen med 10. klasse. Så skal grundtilskuddet være endnu højere, siger Niels Ulsing.

Publiceret 16 November 2010 09:00