Det ånder langt fra idyl blandt museums-medarbejderne i museumshallen nær Roskilde Havn. En nedskæring er på vej, og tillidsfolkene lufter frustrationerne i et åbent brev til kommunen. (Foto: Erling J.)

Det ånder langt fra idyl blandt museums-medarbejderne i museumshallen nær Roskilde Havn. En nedskæring er på vej, og tillidsfolkene lufter frustrationerne i et åbent brev til kommunen. (Foto: Erling J.)

Vikinger savner visioner

Lufter frustrationerne over nedskæring i et åbent brev til kommunen

Hvilken vision har Roskilde Kommune og dens borgere for Vikingeskibsmuseet? Skal vi fortsætte med at være et dynamisk varemærke til gavn for Roskilde?
Sådan spørger tillidsrepræsentanterne på Vikingeskibsmuseet Rikke Johansen, Anton Englert og Tom Nicolajsen Roskilde Kommune.
De tre tillidsrepræsentanter giver selv et muligt svar, som de næppe håber kan være sandheden:
"Vi er nemlig bange for, at der ingen anden forklaring er, end at Kulturudvalget skønner, at Vikingeskibsmuseet nyder et for højt tilskud i forhold til de andre museer."
Det hele foregår i et åbent brev til Roskilde Kommune.

Brevet gør indtryk

Borgmester Poul Lindor Nielsen var i gang med at udarbejde sit svar til museums-folkene, da Roskile Avis kort før deadline ønskede hans kommentar.
- Derfor kan lige nu ikke sige andet, end at det åbne brev gør stort indtryk. Museet er ramt faldende tilskud fra kommunen, fra staten og fra bådværkstederne, og det er en meget svær situation.
Borgmesteren har lovet Roskilde Avis et mere fyldestgørende svar i avisen på fredag 19. november.

Udpluk fra åbent brev

En mio. kroner spares på Vikingeskibsmuseets driftsbudget, de resterende 500.000 kr. spares ligeligt på Vikingeskibsmuseet, Roskilde Museum og Museet for Samtidskunst. Hvordan forklarer Kulturudvalget den voldsomme forringelse i driftstilskud til Vikingeskibsmuseet på 1.166.000 kr. eller 12,7 % om året? Hvorfor ligger det statsanerkendte Vikingeskibsmuseum i Roskildes havneområde og ikke i Frederikssund eller København? Det skyldes, at et visionært bystyre i 1960erne sikrede sig, at denne perle af dansk og international historie- og kulturformidling skulle placeres i Roskilde. For hver eneste krone i offentlig tilskud henter vi 1,31 kr. hjem i publikumsindtægter og fondsmidler, og skaber yderlig 1,14 kr. i omsætning i lokalområdet.

Publiceret 16 November 2010 11:45